(Ver)huren en (verk)kopen

Woning huren bij sociale huisvestingsmaatschappij

Wie een beperkt inkomen heeft, kan bij een sociale huisvestingsmaatschappij een woning huren tegen een aangepaste huurprijs. Deze organisaties berekenen hun huurprijzen doorgaans op basis van de waarde van de woning, het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste.
In Moorslede is de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel werkzaam: Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel

Woning huren bij sociaal verhuurkantoor

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) neemt woningen in huur die eigendom zijn van een particuliere eigenaar en verhuurt die woningen aan personen (alleenstaanden of gezinnen) die in woningnood verkeren. Hierbij biedt het SVK de eigenaars een aantal stevige garanties.

Waarom verhuren via een SVK?

  • Als eigenaar heb je geen zorgen: het SVK maakt het huurcontract , zorgt voor de plaatsbeschrijving en alle andere nodige administratie, ziet er op toe dat de woning in een goede staat wordt onderhouden en zonodig voert het SVK eventuele herstellings- en onderhoudswerken uit
  • Het SVK betaalt maandelijks stipt de huur.
  • Wanneer de woning een tijdlang leegstaat omdat er een verandering van huurder is, blijft het SVK de maandelijkse huurprijs doorbetalen aan de eigenaar.
  • Indien er renovatiewerken moeten gebeuren, overlegt het SVK met de eigenaar. Bovendien helpt het SVK bij de aanvraag van de verschillende premies én kan de eigenaar extra renovatiepremies verwerven.
  • De onderhuurder neemt bij vragen of problemen steeds contact op met het SVK, niet met de eigenaar. Bij problemen met de bewoner neemt het SVK de nodige verantwoordelijkheden. Zonodig zorgt het SVK ook voor de minder aangename contacten met de bewoner (bvb. Opvolging bij wanbetaling van de huur).
  • Bij het einde van de huurovereenkomst zorgt het SVK dat de woning in dezelfde staat verkeert als bij de aanvang van de huur.
  • Verhuren via een SVK is fiscaal voordelig: de eigenaar wordt belast op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten.
Woning kopen bij sociale huisvestingsmaatschappij
 
Voor wie het kopen van een woning op de private markt een te zware financiële inspanning is, bestaat de mogelijkheid om een sociale woning of sociale kavel aan te kopen. Deze woningen en kavels worden verkocht door sociale huisvestingsmaatschappijen.
In Moorslede is de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel werkzaam.
 
Sociale lening
 
Als je een woning wilt bouwen, kopen of renoveren, zal je waarschijnlijk een lening moeten afsluiten. Die lening kan soms zwaar wegen op het gezinsbudget. Wie aan bepaalde inkomens- en/of eigendomsvoorwaarden voldoet, kan tegen interessante voorwaarden lenen. 

 


Contactinformatie