19/09/2019: stand van zaken

We geven je graag een stand van zaken mee wat de werken betreft.

Dit werd al uitgevoerd:

  • Er werd een hoofdpompstation gebouwd ter hoogte van de Stroroute.
  • De buffergracht langs de Stroroute werd aangelegd.
  • De droogweerafvoer en de onderfundering in de Elzerijstraat werden aangelegd, vanaf de Stroroute richting de Schoolstraat en in de Schoolstraat zelf.

Op dit moment wordt het volgende uitgevoerd:

  • De aanleg van droogweerafvoer en regenwaterafvoer wordt aangelegd richting Passendaalsestraat.
  • De huisaansluitingen worden uitgevoerd.

Dit gebeurt komende weken:

  • Eind september worden mini-gemalen geplaatst in een gedeelte van Elzerijstraat (vanaf Stroroute richting Schoolstraat) en Schoolstraat
  • De persleiding wordt geplaatst in hetzelfde gedeelte van het project.

Contactinformatie