3/06/2019

Op 3 juni 2019 ging in GC De Bunder een bewonersvergadering door waarbij info werd gegeven over het verloop van de werken in de Elzerijstraat.

De werken starten op 17 juni 2019. De aannemer zal dan ter hoogte van de Stroroute het hoofdpompstation plaatsen. De werken worden onderbroken tijdens het bouwverlof.

In januari 2020 zullen de werken voltooid zijn.

Voor de ophaling van het huisvuil wordt een ophaalpunt voorzien in de Passendalestraat. Mensen kunnen het vuilniszakken buiten plaatsen ten laatste op donderdag om 13 u. Medewerkers van de technische dienst komen deze dan ophalen en zullen deze bij het ophaalpunt plaatsen.

Voor info over de impact op het verkeer kan je hier terecht.


Contactinformatie