Belangrijke afspraken

Ouders die hun kind(eren) laten deelnemen aan de Speelpleinwerking verklaren zich bij inschrijving akkoord met het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement is raadpleegbaar via de website. 

Een aantal afspraken lichten we graag nog eens toe!

Afspraken in verband met breng~ en afhaalmomenten

Kinderen kunnen worden opgehaald van 12.00u tot 13.30u 's middags en van 17u tot 18u 's avonds. Deze uren dienen gerespecteerd te worden. Tenzij in onvoorziene omstandigheden en in onderlinge overeenstemming, kan het kind gebracht of opgehaald worden tijdens andere momenten - enkel de pleinchef of de Jeugdconsulent kunnen deze uitzondering toestaan. Telkens een kind wordt afgehaald of vertrekt, tekent de ouder de afhaallijst af. Komt jouw kind zelfstandig naar het speelplein, dan geef je dit aan via de kinderfiche en ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouder(s). 

De Speelpleinwerking wordt steeds vaker geconfronteerd met gewijzigde familiale situaties. De Speelpleinwerking gaat daarom in de eerste plaats uit van het vertrouwen dat gesteld wordt in de persoon die het kind naar het speelplein brengt of komt afhalen. In de tweede plaats is de Speelpleinwerking van oordeel dat zji op het gebied van dergelijke materie geeen positie kan innemen laat daarom het kind meegaan met diegene die de afhaallijst ondertekent.

Problematisch gedrag

Gedrag van kinderen dat indruist tegen de maatschappelijk aanvaarde normen zal besproken worden en de daaruit voortvloeiende maatregelen staan in verhouding met het gestelde gedrag. In geval van een pedagogisch probleem wordt er door de Speelpleinwerking contact opgenomen met de ouder(s) en wordt met de ouder(s) nagegaan hoe dit probleem eventueel kan aangepakt worden. Van de ouder(s) wordt verwacht dat zij de begeleiding ondersteunen bij het laten naleven van het huishoudelijk reglement door de kinderen. Bij ernstig en/of herhaaldelijk probleemgedrag van een kind heeft de Speelpleinwerking steeds het recht om kinderen (tijdelijk) de toegang tot het speelplein te ontzeggen. 

In géén geval zal worden getolereerd dat kinderen zich agressief opstellen naar andere kinderen of speelpleinbegeleiders toe!


Contactinformatie

 • Jeugddienst

  Jeugdcentrum De 4Link

  Iepersestraat 52 bus G
  8890 Moorslede

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (namiddag op afspraak)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:00, van 13:00 tot 18:00
  Alle informatie