Coronavirus (COVID-19)

Om ieders gezondheid te beschermen, werden een reeks maatregelen genomen.

De laatste versie van de maatregelen vind je hieronder (laatste update: 31 oktober 2020 – 9 uur). Sinds 4 mei is er een gefaseerde exitstrategie. Fase 1 liep tot 17 mei. Vanaf dan gingen we fase 2 in. Op 8 juni startte fase 3. Fase 4 loopt sinds 1 juli. Fase 5 zou ingaan op 1 augustus, maar gezien het virus opnieuw aan kracht won, gingen deze niet in. 

Het Overlegcomité komt op geregelde tijdstippen samen. De wijzigingen worden daar meegedeeld. Het laatste Overlegcomité dateert van 30 oktober 2020. Daar werd een lockdown afgekondigd die ingaat vanaf 2 november en geldt tot en met 13 december 2020.

Basisregels:

Deze basisregels blijven van kracht

1. Hygiëneregels blijven van toepassing.

2. Activiteiten gaan liefst buiten door. Kan dit niet, dan moeten de ruimtes voldoende verlucht worden. Wil je een activiteit of evenement organiseren? Alle up-to-date-info en het COVID-Risk model vind je hier!

3. Hou rekening met risicogroepen.

4. Hou altijd 1,5 meter afstand
    Uitzonderingen:  - kinderen jonger dan 12 jaar onder elkaar
                             - mensen uit je eigen huishouden                     
                             - eigen bubbel

5. Beperk nauwe contacten

 • Je mag nog max 1 nauw contact per individu hebben naast je huisgenoten. Deze persoon mag je wel vastpakken of kussen.
 • Enkel deze persoon mag je thuis uitnodigen.
 • Spontane samenkomsten op straat mogen met niet meer dan 4 mensen samen.

6. Volg de regels over bijeenkomsten (zie verder)!

 

Mondmaskers

Mondmaskers zijn vanaf 1 oktober niet langer verplicht, tenzij de afstand niet bewaard kan worden. In volgende plaatsen is het mondmasker sowieso altijd verplicht.

Bij contactberoepen

Winkels

Gebedshuizen

Bibliotheken

Bankkantoren

Drukke plaatsen, of die nu publiek of privé zijn

Markten

 

Lokaal bestuur Moorslede besliste eerder al het volgende over mondmaskers:

 • Je hebt verplicht een mondsmasker bij op grondgebied Groot-Moorslede
 • Je ben verplicht het te dragen
  • in alle gemeentelijke gebouwen. Ook het diftar-recyclagepark valt hieronder.
  • als de afstand van 1,5m niet kan gewaarborgd worden
  • in de omgeving van scholen (overal waar zone 30 van kracht is, tijdens de in- en uitloopmomenten van scholen)
  • in de omgeving van speelpleintjes
  • in alle handelszaken
 
 • Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in voormelde zones :
  • Voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond-en neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen.
  • Voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van elektrische fietsen en elektrische steps.
  • Voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken
  • Voor beoefenaars van een sportactiviteit. 

 

Evenementen

Massa-evenementen kunnen niet. 

Voor alle evenementen op het grondgebied van Moorslede geldt een registratieplicht gelijk aan de registratieplicht die geldt voor de horeca (MB 28 juli 2020).

Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de burgemeester die ze aftoetst aan de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid conform het Ministerieel Besluit dd. 28 juli 2020.  

De evenementen rond Sint Maarten en Sinterklaas worden geannuleerd.

Wie zelf een bijeenkomst/feest organiseert, houdt hiermee rekening:

 • Aantal gasten blijft beperkt tot jouw huishouden én 4 personen (kinderen onder 12 jaar worden niet meegerekend).
 • Bijeenkomsten op straat kunnen tot  maximaal 4 personen

Professionele evenementen (bv. huwelijksfeest), zijn momenteel verboden.

 

Cultuur en Toerisme

Er is een volledige sluiting van de evementensector. 

Uitstapjes in België kunnen, voor een of meerdere dagen. Sinds 15 juni zijn de grenzen opnieuw open voor wie reist binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk en de andere vier Schengen-landen (Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein). Opgelet: de landen zelf kunnen nog beslissen of je binnen mag of niet.

Casino's, pretparken, dierenparken, vakantiedomeinen, binnenspeeltuinen en bioscopen zijn dicht.

Maatregelen in Groot-Moorslede

 • Activiteiten Sint-Maarten en Sinterklaas
  Alle activiteiten in het kader van Sint-Maarten en Sinterklaas worden afgeschaft.
 • Andere evenementen
  Alle evenementen die tot 19 november doorgaan op ons grondgebied, zullen geval per geval bekeken worden.
 • GC De Bunder
  De activiteiten in GC De Bunder worden vanaf 30 otkober 18 uur, naar analogie van de federale maatregelen van 27 oktober, stopgezet.

 

Sport

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verbodenbehalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
 • Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of voor de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar). 
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5m
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Maatregelen in Groot-Moorslede

 • Alle sportinfrastructuur op ons grondgebied is dicht. Ook alle indoorsporten worden verboden. Ook het zwembad gaat dicht.

Meer info op de site van Sport Vlaanderen.

 

Jeugd

Vanaf 14 oktober schakelt ook het jeugdwerk over op code oranje. 
Alle sportactiviteiten voor +-12-jarigen worden stopgezet.

Overnachtingen zijn verboden, kinderen onder 12 jaar mogen wel nog op kamp, zonder overnachtigen.

Maatregelen in Groot-Moorslede

De reguliere werking van onze jeugdverenigingen kan niet meer doorgaan. De activiteiten die jeugdverenigingen organiseren zoals de takeaway-initiatieven kunnen nog doorgaan met inachtneming van de nodige maatregelen.

Meer info op de site van De Ambrassade

 

Erediensten

Gebedshuizen zijn open, maar er vinden geen erediensten plaats.

Begrafenissen kunnen doorgaan met maximaal 15 personen. 

Recepties, banketten en koffietafels zijn verboden. 

 

Handelszaken

Horecazaken zijn dicht. 

Logies zoals B&B’s en vakantiehuizen mogen ook onder voorwaarden openen. Hotels mochten sinds de vorige versoepelingen al open.

Wellnesscentra en sauna’s zijn gesloten.

Fuifzalen en disco’s zijn dicht.

Er werden door de Vlaamse regering ondertussen steunmaatregelen voor ondernemers goedgekeurd.

 

Markten

Enkel de wekelijkse markten, met maximum 50 kramen mogen nog doorgaan. Er moet een circulatieplan opgemaakt worden, zodat bezoekers niet met elkaar in contact komen. Individuele marktkramen (food en non-food) zijn toegestaan sinds 11 mei en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal moet de veiligheidsafstand gerespecteerd worden. Ook hier zijn mondmaskers verplicht.

 

Deur-aan-deurverkoop

Deur-aan-deurverkoop is verboden.

 

Winkels

Alle niet-essentiële winkels zijn dicht. Voedingswinkels en supermarkten zijn open, onder voorwaarden:

 • Winkelen mag met 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige kinderen van hetzelfde huishouden (of1 persoon die begeleiding nodig heeft). Men moet steeds de nodige afstand bewaren t.o.v. anderen die niet behoren tot het eigen huishouden of tot de nauwe contacten.
 • Het dragen van een mondmasker in de winkel is verplicht.
 • Je winkelt maximaal 30 minuten.
 • Er wordt 1 persoon per 10 m² toegelaten

Volgende winkels zijn ook open:

 • garages en fietsenwinkels voor herstellingen
 • tuincentra en boomkwekerijen
 • snackbars, broodjeszaken en frituren. Ter plaatse eten kan er niet
 • doe-het-zelfzaken
 • kranten- en boekenwinkels
 • apothekers
 • winkels die verzorgings- en hygiëneproducten aanbieden
 • dierenvoedingswinkels
 • tankstations en leveranciers van brandstoffen
 • telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen
 • winkels voor medische hulpmiddelen
 • bloemen- en plantenwinkels
 • de groothandels bestemd voor professionelen, al mogen die enkel die professionelen bedienen
 • gespecialiseerde detailzaken voor kledingstoffen
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen
 • winkels voor schrijf- en papierwaren

 

Avondklok

De avondklok geldt van middernacht tot 5 uur 's morgens.

Werkomgeving

Sinds 4 mei zijn bedrijven opnieuw opgestart. Bedrijven moeten zo georganiseerd worden dat de nodige maatregelen in acht genomen kunnen worden.

Telewerk is verplicht. Waar dat niet kan zijn mondmaskers en ventilatie op de werkvloer verplicht.

Elke onderneming die opstart, moet dit doen op basis van sectorprotocollen die door de bevoegde minister uitgewerkt worden. Die ondernemingen waar geen protocol voor is, moeten de algemene maatregelen volgen. De protocollen zijn te vinden op info-coronavirus.be. Alle bedrijfsrestaurants worden gesloten, afhalen kan wel.

 

Vergaderingen

Fysieke vergaderingen kunnen niet doorgaan.

 

Gemeentelijke dienstverlening in Moorslede

 • De diensten in het gemeentehuis (Burgerzaken, Stedenbouw en Milieu), zijn enkel op afspraak te bereiken via www.moorslede.be of 051 77 70 06.
 • De dorpsrestaurant van het Sociaal Huis zijn dicht.
 • Bib Moorslede en Dadizele en het infokantoor voor Toerisme en Secretariaat Cultuur & Jeugd blijven vrij toegankelijk, mits het dragen van een mondmasker. Je komt alleen.
 • Het zwembad is gesloten.

 

Politie en hulpverlening

Politie en hulpverlening (brandweer) zijn essentiële bedrijfsprocessen die gegarandeerd moeten blijven. De agenten in het lokaal politiecommissariaat Moorslede blijven werken, maar het commissariaat gaat wel dicht voor publiek. Je kan terecht in de commissariaten van Wervik, Ieper en Poperinge.

De politiediensten voeren controles uit op het toepassen van de richtlijnen en neemt maatregelen indien nodig.

Je kan bij onze artsen verder op consultatie. Vrije consultaties worden echter afgeraden. Wanneer ga je op consultatie en wanneer niet? Bekijk het hier

 

Scholen en kinderen

De onderwijsinstanties zullen de ouders inlichten over de maatregelen die van toepassing zijn onder de welbepaalde kleurcodes. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Het CLB evalueert de situatie en scholen lichten de ouders verder in.

Vaccinaties van Kind en Gezin in de Huizen van het Kind blijven doorgaan, maar door middel van individuele consultaties. Huizen van het Kind geeft ook aanbevelingen voor kinderen. Die vind je hier.

Crèches blijven open.

Herfstvakantie 2020 loopt van 2 tot en met 13 november.

Reizen

Uitstapjes in België kunnen, voor een of meerdere dagen. Vanaf 15 juni gaan de grenzen opnieuw open voor wie reist binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk en de andere vier Schengen-landen (Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein). Opgelet: de landen zelf kunnen nog beslissen of je binnen mag of niet. En wie vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website www.info-coronavirus.be of het nummer 02 501 40 00. 

Wie wil reizen, bekijkt best eerst de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Kleurcodes en hun betekenis

Kleurcode

Reisadvies

Je keert terug…

Rood

Reizen is nu niet aangeraden

Verplichte quarantaine en test bij terugkeer

Oranje

Reizen is mogelijk mits quarantaine, test of andere voorwaarden

Quarantaine aangeraden

Groen

Reizen is mogelijk

Je hoeft niets te ondernemen

Iedereen die van reis terugkeert, of dat nu uit een risicogebied is of niet, zal vanaf 1 augustus 48 uur voor aankomst verplicht een online formulier moeten invullen, dat doorgemaild wordt naar Volksgezondheid.

 

Transport

Het openbaar vervoer wordt niet stilgelegd. De Lijn neemt verschillende maatregelen. Mondmaskers zijn daar verplicht.

Taxi’s blijven toegestaan, met een beperkt aantal passagiers en voldoende ruimte. Ook het internationaal transport blijft verder gaan.

 

Noodnummers

Belgen in het buitenland kunnen terecht op dit nummer: 02 501 40 00
Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Voor vragen over economie: 0800 120 33

 

Quarantaine

Als iemand met wie je nauw contact hebt gehad besmet blijkt te zijn, dan moet je in quarantaine. (Een nauw contact is een contact waarbij je minder dan 1,5 meter afstand houdt) De quarantaine begint vanaf de laatste dag dat je met de persoon in contact bent geweest en duurt 10 dagen. In die periode blijf je thuis en mag je geen bezoek ontvangen. Er zijn wel uitzonderingen voor zorg- en veiligheidspersoneel. Na de quarantaine moet je nog 4 dagen waakzaam blijven. Dat betekent dat je onder meer extra voorzichtig moet zijn met contacten.

Als je tijdens de quarantaine klachten krijgt of symptomen ontwikkelt, dan laat je je testen. Als uit de test blijkt dat je negatief bent, dan mag je uit quarantaine, ook al zijn de 10 dagen nog niet verstreken. Het negatieve testresultaat betekent immers dat je geen corona hebt en het virus dus ook niet kunt overdragen. De symptomen wijzen dan allicht op een andere ziekte, waarvoor je het best de huisarts consulteert. 

 

Epidemiebarometer

Er wordt gewerkt aan een epidemiebarometer, op nationaal, regionaal en provinciaal niveau.

Hoe erger de situatie, hoe strenger de maatregelen.

Om de ernst van de situatie te bepalen, zal de barometer zich baseren op de hospitalisatieopnames (maar ook nog op andere zaken). Deze cijfers zijn onbetwistbaar en geven een goeie inschatting van de epidemiologische situatie.

 

App

Sinds eind september is de Coronalert beschikbaar. Deze verzorgt de  contact tracing. Aan de hand van het bluetoothsignaal op de smartphone zal duidelijk zijn met wie iemand in contact kwam. Op basis daarvan zal bij een besmetting kunnen nagegaan worden met wie die persoon contact had. 

 

Situatie in Moorslede

Ook in Moorslede zijn de cijfers niet goed. We hebben een goed contact met onze huisartsen die ons dagelijks alle cijfers bezorgen. Het is des te meer belangrijk om de maatregelen goed op te volgen. Zorg voor jezelf, maar ook voor jouw medemens!

 

Blijf op de hoogte!

Jij checkt deze website, waarvoor dank! Wist je dat je via Info8890 ook via mail (of bij hoogdringendheid via sms) op de hoogte kan gehouden worden? Schrijf je hier in!