Coronavirus (COVID-19)

Om ieders gezondheid te beschermen, werden een reeks maatregelen genomen.

De laatste versie van de maatregelen vind je hieronder (laatste update: 24 september – 16 uur). Sinds 4 mei is er een gefaseerde exitstrategie. Fase 1 liep tot 17 mei. Vanaf dan gingen we fase 2 in. Op 8 juni startte fase 3. Fase 4 loopt sinds 1 juli. Fase 5 zou ingaan op 1 augustus, maar gezien het virus opnieuw aan kracht won, gingen deze niet in. Momenteel wordt aan een langetermijnvisie gewerkt, waarbij risicobeheer belangrijk is.

De Nationale Veiligheidsraad komt op geregelde tijdstippen samen. De wijzigingen worden daar meegedeeld. De laatste veiligheidsraad dateert van 23 september 2020. De maatregelen die daar genomen werden, gaan in vanaf 1 oktober.

Basisregels:

Deze basisregels blijven van kracht

1. Hygiëneregels blijven van toepassing.

2. Activiteiten gaan liefst buiten door. Kan dit niet, dan moeten de ruimtes voldoende verlucht worden. Wil je een activiteit of evenement organiseren? Alle up-to-date-info en het COVID-Risk model vind je hier!

3. Hou rekening met risicogroepen.

4. Hou altijd 1,5 meter afstand
    Uitzonderingen:  - kinderen jonger dan 12 jaar onder elkaar
                             - mensen uit je eigen huishouden                     
                             - eigen bubbel

5. Beperk nauwe contacten

 •     We kunnen iedereen altijd en onbeperkt zien, op afstand en met masker
  •  Maar: niet meer dan 10 personen op dezelfde plaats (zie verder)!
 •     Nauw contact = fysiek dicht bij iemand zijn die geen huisgenoot is, voor langer dan 15 minuten, zonder veiligheidsafstand en zonder masker
  •  Moeten zoveel mogelijk beperkt blijven worden!
 •     Referentiecijfer dat varieert tussen 1 en 5, afhankelijk van gezondheidssituatie.              
  •  Per maand: met max. 5 personen nauw contact hebben

6. Volg de regels over bijeenkomsten (zie verder)!

Mondmaskers

Mondmaskers zijn vanaf 1 oktober niet langer verplicht, tenzij de afstand niet bewaard kan worden. In volgende plaatsen is het mondmasker sowieso altijd verplicht.

Bij contactberoepen

Winkels

Bioscopen

Theater- en concertzalen

Musea

Bibliotheken

Auditoria

Gebedshuizen

Bankkantoren

Drukke plaatsen, of die nu publiek of privé zijn

Markten en rommelmarkten

In café’s of restaurants als je je verplaatst, bijvoorbeeld bij het binnenkomen en vertrekken en bij toiletbezoek

Lokaal bestuur Moorslede besliste eerder al dat het dragen van een mondmasker verplicht is in alle gemeentelijke gebouwenOok het diftar-recyclagepark valt hieronder.

Evenementen
Massa-evenementen kunnen niet.

Gewone evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden. 

Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de burgemeester die ze aftoetst aan de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid conform het Ministerieel Besluit dd. 22 augustus 2020.

 • Het aantal toeschouwers is beperkt tot 200 personen binnen en 400 personen buiten;
 • De geldende sectorprotocollen moeten nageleefd worden; het sectorprotocol voor evenementen kan je raadplegen via www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/;
 • Voor ieder evenement vul je het Covid Event Risk Model (CERM) in via www.covideventriskmodel.be.

Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden, moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd. 

Kermissen zijn wel toegelaten vanaf 1 juli, mits toestemming van de lokale overheid. Ook daar is het dragen van een mondmasker verplicht.

Wie zelf een bijeenkomst/feest organiseert, houdt hiermee rekening:

 • Aantal gasten blijft beperkt tot 10 personen (kinderen niet inbegrepen).
 • Ook voor bijeenkomsten op straat

Voor professionele evenementen (bv. huwelijksfeest), gelden volgende regels:

 • Onderworpen aan de horecaregels
 • Geen limiet aantal gasten (beperkt door capaciteit van de zaal)
 • Protocollen moeten op de letter moeten worden gevolgd
 • Dansfeesten blijven verboden

Evenementen met publiek:

 • Limiet van 200 binnen, 400 buiten
  • Idem: uitzondering art. 12 MB
  • Alle protocollen blijven geldig.

Cultuur en Toerisme
Culturele en toeristische groepsactiviteiten mogen met 50 personen en onder begeleiding van een gids of een animator, naar analogie met sportactiviteiten. De afstand moet wel bewaard worden.

Uitstapjes in België kunnen, voor een of meerdere dagen. Sinds 15 juni zijn de grenzen opnieuw open voor wie reist binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk en de andere vier Schengen-landen (Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein). Opgelet: de landen zelf kunnen nog beslissen of je binnen mag of niet.

Sinds 1 juli zijn ook pretparken en casino's open.

Sport
Sportactiviteiten, trainingen, wedstrijden binnen en buiten kunnen tot 50 personen.

Gezien er vanaf 14 augustus 2020 opnieuw in heel Vlaanderen op hetzelfde niveau gesport kan worden volgens de protocollen die opgesteld zijn door de Vlaamse sportpartners en dat alle competities kunnen hervatten, kunnen groepskleedkamers- en douches in onze gemeentelijke sporthallen opnieuw gebruikt worden, zij het onder strikte voorwaarden. Deze zijn duidelijk geafficheerd aan de sporthal in Dadizele en Moorslede.

Hiertoe werd een burgemeestersbesluit opgesteld.

Ook fitnesszalen hervatten, maar moeten het protocol volgen.

Zwembaden kunnen open vanaf 1 juli. Maak hier je afspraak bij de Amfoor!

Voor sportlessen geldt registratieplicht, net zoals bij de horeca.

Jeugd
Ook jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren. Hier moeten jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar de veiligheidsafstand blijven respecteren. Jeugdhuizen die ook een horecafunctie hebben, moeten de algemene regels voor de horeca respecteren.

Vergaderingen van jeugdverenigingen mogen vanaf 1 september 2020 terug doorgaan in de gemeentelijke gebouwen. Volgende voorwaarden moeten in acht genomen worden:

 • Vergaderingen gaan bij voorkeur door buiten of online. 
  Indien jullie dit binnen wensen te doen, zorg dan voor een optimale ventilatie. Het aantal deelnemers moet dan ook beperkt worden (1 persoon/10m² en draag eventueel mondmaskers).
 • Het maximaal aantal toegelaten deelnemers is 50 personen (tenzij binnen: hou rekening met bovenstaande beperking).
 • Respecteer te allen tijde de social distancing. Indien niet mogelijk: draag een mondmasker.
 • Het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de vergadering wordt niet/zo weinig mogelijk doorgegeven. Iedereen neemt principieel zijn/haar eigen materiaal mee naar de vergadering.
 • Registreer de aanwezigen op de vergadering zodat dit in kader van latere contact tracing gebruikt kan worden.

Erediensten
Kunnen doorgaan met maximaal 200 aanwezigen.

Recepties en banketten zijn wel beperkt tot 10 personen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegerekend in deze 10 personen. 

Handelszaken

Horecazaken zijn opnieuw open, onder bepaalde voorwaarden:

 • 1,5 meter tussen de tafels
 • Maximaal 10 personen aan tafel.
 • Obers moeten een mondmasker dragen
 • Iedereen moet aan een tafel zitten
 • Tooghangen mag niet
 • Alles sluit om 1 u. ’s nachts

Logies zoals B&B’s en vakantiehuizen mogen ook onder voorwaarden openen. Hotels mochten sinds de vorige versoepelingen al open. Ook hun bars en restaurants mogen sinds 8 juni open.

Nachtwinkels mogen openen vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22 uur

Wellnesscentra, sauna’s hebben registratieplicht, net zoals de horeca.

Banketten en recepties kunnen plaatsvinden met maximaal 10 personen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegerekend in deze 10 personen. 

Fuifzalen en disco’s gaan niet open tot vóór eind september.

Er werden door de Vlaamse regering ondertussen steunmaatregelen voor ondernemers goedgekeurd.

Markten
De reguliere markten (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) mochten al hernemen, met een maximum van 50 kramen. Er moet een circulatieplan opgemaakt worden, zodat bezoekers niet met elkaar in contact komen. Individuele marktkramen (food en non-food) zijn toegestaan sinds 11 mei en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal moet de veiligheidsafstand gerespecteerd worden. Ook hier zijn mondmaskers verplicht.

Deur-aan-deurverkoop
Hiervoor is voorafgaande toelating nodig van het lokaal bestuur.

Winkels

Alle winkels zijn open. Voor de klanten gelden er een aantal beperkingen:

 • Winkelen mag met maximaal twee personen. Opgelet: winkels kunnen beslissen om het individueel winkelen te behouden. Vooraleer je een winkel binnengaat is het aangeraden om de affichering te bekijken.
 • Het dragen van een mondmasker in de winkel is verplicht.

Werkomgeving
Sinds 4 mei zijn bedrijven opnieuw opgestart. Bedrijven moeten zo georganiseerd worden dat de nodige maatregelen in acht genomen kunnen worden.

Telewerk blijft echter de norm.

Elke onderneming die opstart, moet dit doen op basis van sectorprotocollen die door de bevoegde minister uitgewerkt worden. Die ondernemingen waar geen protocol voor is, moeten de algemene maatregelen volgen. De protocollen zijn te vinden op info-coronavirus.be. Alle bedrijfsrestaurants worden gesloten, afhalen kan wel.

Vergaderingen
Vergaderingen gaan enkel door indien ook hier de nodige maatregelen worden genomen (noodzakelijkheid, maximaal 50 personen, afstand houden…). Het aantal personen wordt steeds beperkt door de capaciteit van de zaal. Vergaderingen in onze gemeentelijke gebouwen kunnen dus doorgaan mits inachtneming van de maatregelen én het dragen van een mondmasker. Wie de bar gebruikt, doet dit volgens de horecamaatregelen. 

Gemeentelijke dienstverlening in Moorslede

 • De diensten in het gemeentehuis (Burgerzaken, Stedenbouw en Milieu), zijn enkel op afspraak te bereiken via www.moorslede.be of 051 77 70 06.
 • Het dorpsrestaurant van het Sociaal Huis in Moorslede blijft voorlopig open. Dat van Dadizele is momenteel gesloten en gaat ten vroegste midden oktober open.
 • Bib Moorslede en Dadizele, het infokantoor voor Toerisme en Secretariaat Cultuur & Jeugd blijven vrij toegankelijk, mits het dragen van een mondmasker. Je komt alleen.
 • Ook het zwembad blijft toegankelijk na reservatie via www.moorslede.be.

Politie en hulpverlening
Politie en hulpverlening (brandweer) zijn essentiële bedrijfsprocessen die gegarandeerd moeten blijven. De agenten in het lokaal politiecommissariaat Moorslede blijven werken, maar het commissariaat gaat wel dicht voor publiek. Je kan terecht in de commissariaten van Wervik, Ieper en Poperinge.

De politiediensten voeren controles uit op het toepassen van de richtlijnen en neemt maatregelen indien nodig.

Je kan bij onze artsen verder op consultatie. Vrije consultaties worden echter afgeraden. Wanneer ga je op consultatie en wanneer niet? Bekijk het hier

Scholen en kinderen
Alle scholen heropenen op 1 september 2020 onder code geel, ongeacht het type onderwijs. De onderwijsinstanties zullen de ouders inlichten over de maatregelen die van toepassing zijn onder de welbepaalde kleurcodes. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Het CLB evalueert de situatie en scholen lichten de ouders verder in.

Vaccinaties van Kind en Gezin in de Huizen van het Kind blijven doorgaan, maar door middel van individuele consultaties. Huizen van het Kind geeft ook aanbevelingen voor kinderen. Die vind je hier.

Crèches blijven open.

Reizen
Uitstapjes in België kunnen, voor een of meerdere dagen. Vanaf 15 juni gaan de grenzen opnieuw open voor wie reist binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk en de andere vier Schengen-landen (Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein). Opgelet: de landen zelf kunnen nog beslissen of je binnen mag of niet. En wie vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website www.info-coronavirus.be of het nummer 02 501 40 00. 

Wie wil reizen, bekijkt best eerst de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Kleurcodes en hun betekenis

Kleurcode

Reisadvies

Je keert terug…

Rood

Reizen is nu niet aangeraden

Verplichte quarantaine en test bij terugkeer

Oranje

Reizen is mogelijk mits quarantaine, test of andere voorwaarden

Quarantaine aangeraden

Groen

Reizen is mogelijk

Je hoeft niets te ondernemen

Iedereen die van reis terugkeert, of dat nu uit een risicogebied is of niet, zal vanaf 1 augustus 48 uur voor aankomst verplicht een online formulier moeten invullen, dat doorgemaild wordt naar Volksgezondheid. Voorlopig is dat formulier enkel beschikbaar in het Engels. Van zodra het in onze landstalen beschikbaar is, wordt dit ook op onze site gepubliceerd.

Transport
Het openbaar vervoer wordt niet stilgelegd. De Lijn neemt verschillende maatregelen. Mondmaskers zijn daar verplicht.

Taxi’s blijven toegestaan, met een beperkt aantal passagiers en voldoende ruimte. Ook het internationaal transport blijft verder gaan.

Noodnummers
Belgen in het buitenland kunnen terecht op dit nummer: 02 501 40 00
Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Voor vragen over economie: 0800 120 33

Quarantaine

Geen symptomen

Heb je nauw contact gehad met iemand die positief heeft getest op corona (nauw contact = langer dan 15 minuten, dichter dan 1,5 meter en zonder mondmasker), dan moet je in quarantaine. In dat geval moet je vanaf 1 oktober niet langer sowieso 14 dagen in quarantaine, maar wel 7 dagen. De 7 dagen tellen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon.

Stel: op 1 oktober heb ik voor het laatst nauw contact gehad met iemand die besmet is. Ik verneem het nieuws dat die persoon positief getest is pas op 3 oktober, én ik heb zelf geen symptomen. Dan moet ik onmiddellijk in quarantaine tot zeker 8 oktober.

Op de 5e dag (in dit voorbeeld dus op 6 oktober) moet ik me laten testen op corona.

 • Mijn test is positief: de quarantaine wordt verlengd met 7 dagen. Heb ik dan nog altijd geen symptomen, dan mag ik uit quarantaine (zonder bijkomende test)
 • Mijn test is negatief: de quarantaine stopt na de 7e dag (in dit voorbeeld dus op 8 oktober).

Ook wie (langer dan 48 uur) naar een land is geweest met een rode kleurcode, moet bij terugkomst vanaf 1 oktober geen 14 dagen, maar 7 dagen in quarantaine. Ook dan moet je je op de vijfde dag laten testen. Is de test negatief, dan mag je op dag 7 uit quarantaine. Is de test positief, dan wordt de quarantaine met 7 dagen verlengd.

Wel symptomen

 Hier verandert in principe niets aan de quarantaineregels. Voor alle duidelijkheid toch nog eens wat je dan moet doen.

Als je symptomen hebt van een coronabesmetting bel je nog altijd eerst naar de huisarts. Die zal bepalen of een test nodig is of niet. De test wordt in dat geval zo snel mogelijk afgenomen. In afwachting van het resultaat zal je sowieso in quarantaine moeten.

 • Is de test negatief: dan mag je meteen uit quarantaine van zodra je situatie dat toelaat. Je hebt wellicht een andere infectie opgelopen, waardoor je misschien alsnog enkele dagen moet binnenblijven van de dokter.
 • Is de test positief: dan moet je minstens 7 dagen in quarantaine. Pas wanneer je 3 dagen symptoomvrij bent, mag je terug uit quarantaine.

(bron Quarantaine: VRT Nieuws)

Epidemiebarometer
Er wordt gewerkt aan een epidemiebarometer, op nationaal, regionaal en provinciaal niveau.

Hoe erger de situatie, hoe strenger de maatregelen.

Om de ernst van de situatie te bepalen, zal de barometer zich baseren op de hospitalisatieopnames (maar ook nog op andere zaken). Deze cijfers zijn onbetwistbaar en geven een goeie inschatting van de epidemiologische situatie.

App
Eind september zal een app actief zijn die contact tracing verzorgt. Aan de hand van het bluetoothsignaal op de smartphone zal duidelijk zijn met wie iemand in contact kwam. Op basis daarvan zal bij een besmetting kunnen nagegaan worden met wie die persoon contact had. Alle informatie zal eind deze maand gecommuniceerd worden.

Situatie in Moorslede
De cijfers in onze gemeente zijn ondertussen gestabiliseerd. We hebben een goed contact met onze huisartsen die ons dagelijks alle cijfers bezorgen. We kennen momenteel geen nieuwe besmettingen. Om deze trend verder aan te houden is het belangrijk dat we allemaal samen de maatregelen blijven volgen. Zorg voor jezelf, maar ook voor jouw medemens!

Blijf op de hoogte!
Jij checkt deze website, waarvoor dank! Wist je dat je via Info8890 ook via mail (of bij hoogdringendheid via sms) op de hoogte kan gehouden worden? Schrijf je hier in!