Coronavirus (COVID-19)

Om ieders gezondheid te beschermen, werden een reeks maatregelen genomen. 

De laatste versie van de maatregelen vind je hieronder (laatste update: 30 maart 2020 – 9 uur). Deze gelden alvast tot en met 19 april 2020.

Bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten worden geannuleerd, ongeacht of het binnen- of buitenactiviteiten zijn, ongeacht het aantal deelnemers. Alle activiteiten georganiseerd door gemeentelijke instanties en alle activiteiten die in gemeentelijke gebouwen doorgaan, worden geschrapt. Ook bijeenkomsten en activiteiten in private zalen gaan niet door. Vergaderingen en bijeenkomsten van adviesraden worden afgelast. Alle feesten in feestzalen worden geannuleerd.

Alle recreatieve activiteiten worden afgelast, incl. musea en attracties. Activiteiten van jeugdbewegingen en sportclubs worden geannuleerd. Alle bibliotheken, zwembaden, sportcentra en fitnesscentra worden gesloten. Onze gemeentelijke sportinfrastructuur is dicht, tennissen op buitenterrein kan niet.

Tochten van wielertoeristen zijn verboden. Fietsen of wandelen met het gezin kan, zolang ook daar 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen de personen.

Alle erediensten worden geannuleerd. Huwelijken, doopsels, en andere vieringen gaan niet door. De enige uitzondering hierop vormen begrafenissen, weliswaar in beperkte kring.

De richtlijnen voor het omgaan met personen die overleden zijn door het coronavirus, worden rechtstreeks bezorgd aan de begrafenisondernemers.

Gezien het tekort aan bloed, gaat het bloedgeven wel nog door. Het aantal aanwezigen per beurt zal echter beperkt worden.

Verplaatsingen buitenshuis
Blijf zoveel mogelijk thuis. Het is verboden om je op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden. Is het nodig of dringend, dan mag je wel

  • naar de handelszaken gaan die nog open mogen blijven (zie paragraaf ‘winkels’)
  • naar een bankautomaat of postkantoor gaan
  • naar een medisch zorgverlener gaan
  • bijstand voorzien en zorgen voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen
  • professionele verplaatsingen maken, met inbegrip van het woon-werkverkeer

Handelszaken
Horeca
Wat betreft de maatregel in verband met het sluiten van horeca en restaurants: café’s worden gesloten. Restaurants mogen open blijven om maaltijden te laten afhalen of te bezorgen. Er mogen in geen geval mensen ter plaatse eten. Dit betekent dat frituren, afhaalchinezen, broodjeszaken verder kunnen werken, voor zover zij niemand ter plaatse laten eten.

B&B’s en vakantiehuizen moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen daar uiteraard blijven wonen.
Wat betreft hotels: deze blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes (roomservice is dus toegelaten).

Alle terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden.

Markten
Markten en voedselkramen zijn verboden, tenzij er geen winkels in de buurt zijn. De individuele marktkramers die er nu in onze gemeente zijn, worden verboden (pizza, vis, groenten).

Winkels
Winkels gaan volledig dicht. Apothekers, krantenwinkels en winkels voor voeding en dierenvoeding blijven wel open, zowel in de week als tijdens het weekend. In een grootwarenhuis wordt maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten toegelaten. In de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Nachtwinkels blijven open tot 22 uur.

Alle handelaars die een toonzaal of winkel hebben (fietsen-, en autohandelaars, DHZ-zaken, houthandelaars, bouwmateriaal- en tegelbedrijven) moeten hun winkel sluiten. Afhalen of leveren kan wel, indien er 1,5 meter tussen beide personen kan blijven.

Specifiek voor fiets- en autohandelaars geldt wel dat ze dringende herstellingen mogen uitvoeren.

Tankstations blijven open en leveranciers van brandstoffen blijven werken.

Het is helemaal niet nodig om te gaan hamsteren. Gezien alle voedingswinkels open blijven en er geen tekort is aan bepaalde ingrediënten, blijft voeding zeker voorhanden.

Kapsalons
Kapsalons gaan vanaf 25 maart 2020 8 uur volledig dicht. 

Deur-aan-deurverkoop
Deur-aan-deurverkoop is verboden.

Lokaal bestuur Moorslede wil erover waken dat iedereen meewerkt aan het vertragen van deze epidemie. Er zullen van ook GAS-boetes uitgeschreven worden voor overtreders.

Er werden door de Vlaamse regering ondertussen steunmaatregelen voor ondernemers goedgekeurd.

Werkomgeving
De essentiële bedrijfsprocessen moeten gegarandeerd blijven. Er wordt niet gevraagd het werk stil te leggen, wel om het werk te organiseren met inachtneming van de nodige maatregelen. Thuiswerk is verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Voor de functies waar thuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

Vergaderingen gaan enkel door indien ook hier de nodige maatregelen worden genomen (noodzakelijkheid, niet teveel mensen in kleine ruimte …). Alle bedrijfsrestaurants worden gesloten, afhalen kan wel.

De medewerkers van de poets- en klusjesdienst van het Sociaal Huis blijven aan de slag. Ook daar moeten de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.

Gemeentelijke dienstverlening
De gemeentelijke dienstverlening blijft actief. We ontvangen je graag op afspraak. Je kan jouw afspraak hier online boeken. Je kan ook terecht op volgende nummers:

  • Gemeentehuis – 051 77 70 06
  • Sociaal Huis  – 051 57 60 70
  • GC De Bunder – 051 70 02 85
  • Infokantoor voor Toerisme, ’t Torreke – 056 50 91 00

Het diftar-recyclagepark is gesloten. De diensten voor afvalophaling- en verwerking blijven wel actief.

Maak jouw afspraak enkel voor dringende zaken. Dingen die uitgesteld kúnnen worden, verschuif je naar een later tijdstip. Het is wel zo dat de termijnen voor bijvoorbeeld omgevingsvergunningen verlengd zullen worden. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je door deze maatregelen bepaalde wettelijke termijnen niet zal halen.

Politie en hulpverlening
Politie en hulpverlening (brandweer) zijn essentiële bedrijfsprocessen die gegarandeerd moeten blijven. De agenten in het lokaal politiecommissariaat Moorslede blijven werken, maar het commissariaat gaat wel dicht voor publiek. Je kan terecht in de commissariaten van Wervik, Ieper en Poperinge.

De politiediensten voeren controles uit op het toepassen van de richtlijnen en neemt maatregelen indien nodig.

Je kan bij onze artsen verder op consultatie. Vrije consultaties worden echter afgeraden. Wanneer ga je op consultatie en wanneer niet? Bekijk het hier! Er zijn op vandaag nog geen besmette personen in onze gemeente gekend. Paniek is dus absoluut niet nodig.

Scholen en kinderen
De lessen op de kleuter-, lagere- en middelbare scholen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd zeker voor kinderen voor wie geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van grootouders. De scholen houden ouders van schoolgaande kinderen zelf op de hoogte. 

Vaccinaties van Kind en Gezin in de Huizen van het Kind blijven doorgaan, maar door middel van individuele consultaties. Huizen van het Kind geeft ook aanbevelingen voor kinderen. Die vind je hier.

Crèches blijven open.

De klassieke speelpleinwerking gaat niet door, maar er wordt wel opvang voorzien. De modaliteiten hiervoor worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Reizen
Niet-essentiële reizen vanuit België zijn verboden. Wie zich in het buitenland bevindt en naar België wil terugkeren, moet zich in eerste instantie richten tot zijn reisagentschap, touroperator of luchtvaartmaatschappij. En wie vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website info-coronavirus.be of het nummer 02 501 40 00.

Transport
Het openbaar vervoer wordt niet stilgelegd. De Lijn neemt verschillende maatregelen. Er wordt wel aan reizigers gevraagd om enkel gebruik te maken van het openbaar vervoer indien nodig en de spitsuren te vermijden. Opstappen vooraan kan niet meer en reizigers worden verdeeld per rij en per kant van de voertuigen.

Taxi’s blijven toegestaan, met een beperkt aantal passagiers en voldoende ruimte. Ook het internationaal transport blijft verder gaan.

Noodnummers
Belgen in het buitenland kunnen terecht op dit nummer: 02 501 40 00 
Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Voor vragen over economie: 0800 120 33