Evenementen organiseren in coronatijden

2
jul
2020

Vanaf juli kan de evenementensector in Vlaanderen stilaan herstarten, hoewel eind juli opnieuw striktere maatregelen worden toegepast. Het spreekt voor zich dat je als organisator de nodige maatregelen moet nemen om een veilig verloop van jouw evenement te garanderen. Om je hierin bij te staan ontwikkelde Vlaanderen in samenwerking met de Alliantie voor Belgische Eventfederaties, het Expertisecentrum Publieke impact van de Karel de Grote Hogeschool en EventFlanders het Covid Event Risk Model. Met behulp van dit dynamisch model zorg je als organisator voor een verantwoorde organisatie van jouw evenement.

Ieder evenement dien je ook aan te vragen bij de gemeente.

Wat is het COVID-Event Risk Model?
Het Covid Event Risk Model helpt evenementorganisatoren en lokale besturen om het veiligheidsrisico van een evenement in kaart te brengen en te evalueren onder welke voorwaarden het evenement veilig kan doorgaan om besmetting te voorkomen. Het online en dynamisch model bevat onder meer een vragenlijst en gedragscode.

Voor wie?
Het Covid Event Risk Model werd ontwikkeld voor zowel organisatoren van evenementen als uitbaters van eventlocaties, zoals bijvoorbeeld congres- en vergaderzalen. 

Waar beschikbaar?
Het model is hier gratis online beschikbaar.

Er is ook een COVID-event protocol. Dat doorloopt en verduidelijkt alle vragen van het COVID Event Risk Model. Dit kan je helpen bij het invullen.

Evenementen in Moorslede
Massa-evenementen kunnen niet tot en met 31 augustus.

Voor alle evenementen op het grondgebied van Moorslede geldt een registratieplicht gelijk aan de registratieplicht die geldt voor de horeca (MB 28 juli 2020).

Het dragen van mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof is verplicht op alle evenementen.

Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de burgemeester die ze aftoetst aan de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid conform het Ministerieel Besluit dd. 28 juli 2020.

Evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers worden verboden, ongeacht of ze binnen of buiten plaats vinden.

Ook de kermis in augustus in Moorslede gaat niet door.

Versoepelingen sinds 1 juli
Evenementen kunnen doorgaan voor een staand publiek. Zij moeten wel altijd verzameld zijn rond een statafel en de social distancing tussen bubbels moet altijd gerespecteerd worden.

Wat muziek betreft: er is een kleine aanpassing naar de opstelling van blazers toe. Nadat eerst vastgelegd werd dat schermen van plexi of ander materiaal altijd verplicht waren, wordt het nu een ‘of/of’-verhaal. Wanneer blazers op twee meter van andere muzikanten opgesteld worden, hoeven dergelijke schermen niet meer. Is de afstand beperkt tot anderhalve meter, moeten schermen wel nog.

Daarnaast is er duidelijkheid gecreëerd rond het maximaal toegelaten aantal van 50 mensen op een podium. Dit is een maatregel die enkel van toepassing is bij amateurs. Professionelen mogen – als de locatie dat toe laat – met meer op een podium staan.

Goed nieuws voor kinderkoren: alle leden jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen. Als het gaat om een gemixte groep waar ook kinderen ouder dan 12 jaar in zingen, moet iedereen een mondmasker dragen.

Ook de schoolvoorstellingen kwamen nog eens aan bod. Groepen van -12-jarigen zullen zonder social distancing geplaatst zullen kunnen worden. Bij groepen van kinderen boven de 12 jaar zal social distancing blijven gelden omdat dit op school ook zo is. Men spreekt daar enkel van een ‘klasbubbel’ om tracing bij eventuele besmetting makkelijk te maken. Die ‘klasbubbel’ houdt echter niet in dat zij social distancing niet meer moeten respecteren.

Goede ventilatie bij het organiseren van evenementen in een binnenlocatie blijft belangrijk (een tent wordt ook als binnenlocatie gezien). 

Wat De CERM (Covid Event Risk Model), wordt aangeraden dat dit model altijd wordt gebruikt, maar het is zeker verplicht voor alle evenementen die de capaciteit van 200 toeschouwers overstijgen. In Moorslede zijn dergelijke evenmenten sowieso verboden tot en met 31 augustus. Het draaiboek blijft natuurlijk onontbeerlijk voor deze evenementen. Dat kan volledig opgesteld worden op basis van de sectorgids.

Ten slotte gaf de GEES ook mee dat de sectorgids Professionele Kunsten altijd de te volgen gids is wanneer er op een evenement iets op een podium door gaat. Het maakt niet uit of dat professioneel, amateur, openbaar, privé of binnen het kader van een evenement van een andere sector is. Die sectorgids is hier te vinden.

Wie een overzicht wil van de algemeen geldende maatregelen, kan hier terecht.


Contactinformatie