Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Millesteen'

De gemeente maakt het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Millesteen” op en dit om te voorzien in bijkomend bedrijventerrein voor de gemeente.  De eerste stap in dit proces is een publieke raadpleging, waarbij input wordt gevraagd aan de bevolking.

Eerste fase: Raadpleging start- en procesnota

In een eerste fase wordt een startnota en procesnota opgemaakt.  De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelingscenario’s voor het nog te realiseren woonproject.  De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van maandag 8 november 2021 tot en met donderdag 6 januari 2022 kan iedereen de startnota en procesnota inzien en opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:

  • Via e-mail naar omgevingsloket@moorslede.be
  • tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, bij de dienst Ruimte
  • Per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8890 Moorslede met de vermelding “Raadpleging start- en procesnota”

De start- en procesnota liggen tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren op afspraak en kan je ook hier raadplegen:

Participatiemoment

Op dinsdag 7 december 2021 om 19.30 uur is er een digitaal infomoment. Schrijf je hier in en ontvang op 6 december de link voor deze infoavond in jouw mailbox.