Huisvesting buitenlandse arbeiders

1
aug
2022

De huisvesting van buitenlandse arbeiders wordt tot op heden door elke woondienst in regio Midwest op een andere manier benaderd. Om voor deze doelgroep een kwalitatieve huisvesting mogelijk te maken, werd op vraag van de Midwest-besturen regionaal een uniforme aanpak afgestemd.

Wie zijn buitenlandse arbeiders?

Deze aanpak geldt voor buitenlandse arbeiders, dit zijn Europese of niet- Europese arbeiders die in het bezit zijn van een E-kaart. Het geldt niet voor seizoenarbeiders.

Wat houdt de regionale aanpak in?

Vanaf 1 januari 2023 zal bij het verhuren van een woning aan deze doelgroep, geoordeeld worden dat het gaat om verhuur van een kamerwoning, tenzij de verhuurder kan aantonen dat het gaat om een ééngezinswoning.

De verhuurder kan aantonen dat het om een ééngezinswoning gaat door volgende documenten voor te leggen:

  • Eén huurcontract voor de ganse woning, waarin alle namen van de huurders zijn opgenomen.
  • Het grondplan wordt bezorgd aan jouw woondienst.

Deze documenten tonen aan dat er op vrijwillige basis en met een duurzaam karakter wordt samengewoond. Dit is bovendien hoe de Vlaamse Wooncodex wonen in een ééngezinswoning definieert.

Als bovenstaande documenten niet voorgelegd kunnen worden, wordt vanaf 1 januari 2023 geoordeeld dat een kamerwoning verhuurd wordt. Bijgevolg zal de woning dan ook moeten voldoen aan alle kwaliteitscriteria en reglementering die voor kamerwoningen van toepassing zijn.

Voor meer informatie, kan je terecht bij jouw woondienst/woonwinkel.


Contactinformatie