COVID-19: Hulp voor burgers die financieel getroffen worden

De OCMW’s zullen materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronaviruscrisis.

Tot wie moet ik mij richten?

Tot het Sociaal Huis, Marktplaats 18 a in Moorslede (051 57 60 70 of socialedienst@moorslede.be). Daar analyseert men jouw aanvraag.

Voor wie?

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis. Deze steun is niet beperkt tot enkel personen die leefloon ontvangen, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig. Dit kunnen werknemers zijn die een deel van hun inkomen verloren zien gaan, extra schulden hebben, eenoudergezinnen, jobstudenten, zelfstandigen... Personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven, komen niet in aanmerking.

Voor welke tussenkomsten?

• Hulp bij huisvesting
• Hulp inzake energie
• Psychosociale hulp
• Hulp inzake gezondheid
• Hulp inzake digitale toegankelijkheid
• Financiële hulp
• Basisbehoeften. Voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, ...
• Hulp voor de families in moeilijkheden

Alle info vind je hier