Infomoment herziening PRS West-Vlaanderen

4
apr
2019

Op woensdag 24 april 2019, doorlopend van 15 tot 18 uur, zal er een vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen aanwezig zijn in het gemeentehuis van Moorslede om vragen over deze herziening van het PRS West-Vlaanderen te beantwoorden.

Momenteel loopt er een procedure om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-Vlaanderen te herzien. Deze herziening beperkt zich tot het schrappen van de selectie van het Dadipark als pretpark. Door de selectie als pretpark kan de site van het voormalige Dadipark immers enkel een herinvulling als pretpark krijgen.

Sinds de sluiting van het Dadipark in 2002 is men er niet in geslaagd om een invulling als pretpark aan het terrein te geven. Er werd daarom in 2016 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie West-Vlaanderen, de gemeente Moorslede en NV Dadipark om voor de site een masterplan op te maken. In dit masterplan werd nagegaan hoe het voormalige Dadipark zou kunnen uitgebouwd worden tot een publieke groene long in het centrum van Dadizele.

Omdat de gemeente Moorslede de resultaten uit het masterplan nu verder zou kunnen uitwerken, is er een beperkte herziening van het PRS West-Vlaanderen nodig waarbij de selectie van Dadipark als pretpark wordt geschrapt.

Over deze herziening wordt er momenteel een openbaar onderzoek georganiseerd, dat loopt van 15 maart 2019 tot en met 12 juni 2019. Informatie over deze herziening is te vinden op volgende link:  www.west-vlaanderen.be/PRS-WV

 

 

 

Contactinformatie