Inschrijven voor een sociale woning

13
nov
2023

Om ervoor te zorgen dat de bestaande wachtlijsten gecentraliseerd worden in het centraal inschrijvingsregister (CIR) is er een periode ingelast van 1/11/2023 tot en met 2/01/2024 waarbij de woonmaatschappij zelf geen inschrijvingen meer kan registreren.

Vanaf 3 januari kan elke kandidaat-huurder dan zelf zijn aanvraag voor een sociale
woning indienen via de website www.vlaanderen.be/sociaalhuren.

Al ingeschreven voor een sociale woning? Jouw dossier bekijken en aanpassen, doe
je vanaf 3 januari 2024 ook via deze website.

Thuiswest