Minder mobielen centrale

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk.

 MMC

Het OCMW werkt hiervoor samen met de overkoepelende organisatie Taxistop. Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde uren of dagen beschikbaar zijn en die met hun eigen wagen rijden.

Voorwaarden

  • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
  • U hebt een beperkt inkomen.
  • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
  • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Bedrag

Elke gebruiker dient een lidmaatschapsbijdrage te betalen aan de MMC:

Lidmaatschap voor 1 persoon: € 12,00 per jaar of € 6,00 na 30 juni.

Lidmaatschap koppel/samenwonenden/gezin met kinderen: € 18,00 per jaar of € 9,00 na 30 juni.

Mensen die onder andere omstandigheden samenwonen (zussen, vrienden) worden niet als samenwonenden beschouwd en dienen dus elk afzonderlijk lidgeld te betalen.

- minimum forfait : € 2,00/rit

- koffievergoeding : € 1,25 per verstreken halfuur, vanaf het tweede verstreken halfuur

- kilometervergoeding : € 0,40/km rechtstreeks aan de chauffeur te betalen

 


Contactinformatie