Personenalarm

Om uw veiligheid in en om het huis te garanderen verhuurt het OCMW personenalarmtoestellen. Een personenalarmtoestel is een toestel dat aangesloten wordt op uw telefoontoestel met een zendertje dat u dag en nacht om de hals draagt.

Als u in nood verkeert, drukt u op de knop. Uw noodoproep komt dan terecht bij een alarmcentrale. Deze centrale neemt onmiddellijk contact op met de contactpersonen die u ons hebt doorgegeven bij de plaatsing van het toestel. Zo kunt u dag en nacht op hulp rekenen in noodgevallen.

De aanvrager moet over een telefooninstallatie met een aangepaste aansluitfiche beschikken, waar het noodoproepingssysteem kan op aangesloten worden.

Bovendien moet er een sociaal netwerk aanwezig zijn (familie, vrijwilligers, buren,…). Deze mensen moeten over een sleutel van de woning beschikken. En één iemand moet in de onmiddellijke omgeving wonen, zodat er in nood snel iemand ter plaatse kan gaan.

Voorwaarden

De aanvrager moet in een particuliere woning en op het grondgebied van de gemeente Moorslede gehuisvest zijn. Personen verblijvend in instellingen, rusthuizen, serviceflats of woningen met dienstverlening of een andere vorm van beschermd wonen kunnen hierop geen aanspraak maken. De aanvrager in kwestie moet tevens aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ofwel de minimumleeftijd van 60 jaar bereikt hebben ofwel zwaar gehandicapt ofwel langdurig ziek zijn.

  • Wegens de bestendige slechte fysische toestand niet in staat zijn zich op een voldoende snelle wijze binnens– en buitenshuis te verplaatsen.

  • Alleenstaand zijn. Mits gemotiveerd sociaal verslag kan een toestel echter ook ter beschikking gesteld worden aan samenwonende personen mits de partner/samenwonende omwille van beroepsactiviteiten veelvuldig afwezig is of zelf hulpbehoevend is.

  • De aanvrager moet nog voldoende oriëntatie in tijd en ruimte hebben om het systeem oordeelkundig te kunnen gebruiken.

Bedrag

Het toestel wordt gehuurd voor een bedrag van € 15 per maand. Dit bedrag wordt automatisch maandelijks van uw rekening afgehouden (domiciliëring).

Per toestel wordt een waarborg van 50 euro gevraagd. Deze som wordt vrijgegeven als bij het opzeggen van de overeenkomst blijkt dat er geen schade aan het toestel en de toebehoren werd aangebracht.

De installatiekosten worden door het OCMW ten laste genomen indien de installatie gebeurt door een afgevaardigde van het OCMW.

 


Contactinformatie