Premie voor een hakselaar

U ontvangt eenmalig een premie voor de aankoop van een hakselaar of houtversnipperaar. Een hakselaar gebruikt u om snoeiafval, zoals takken, haagscheersel en kleine stammetjes te verkleinen of te versnipperen. Het verkleinde of versnipperde snoeiafval, haagscheersel of het versnipperde hout kunt u als mulchlaag gebruiken of composteren.

Voorwaarden

De hakselaar of de houtversnipperaar:

  • voldoet aan de CE-markering (veiligheid)
  • heeft een geluidsvermogensniveau (gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG) dat gelijk is aan of lager is dan het geluidsniveau vastgelegd in het subsidiereglement
  • heeft een invoerdiameter die gelijk is aan of groter dan de invoerdiameter vermeld in het subsidiereglement

Procedure

U dient de aanvraag voor de premie in bij de gemeente.