Proefopstelling Kasteel- en Kortrijksestraat

In november 2020 werd een mobiliteitsbevraging gedaan bij de inwoners van de Kasteel- en de Kortrijksestraat. Ondertussen werd nagekeken welke mogelijke oplossingen hiervoor zijn. 

Er wordt met een proefperiode gewerkt van 6 april 2021 tot 1 juni 2021. 

Aanpak overdreven snelheid

  • In de Kortrijksestraat zal de zone 50 verplaatst worden en 200 meter vóór de oversteek van de Kezelbergroute starten. De zone 50 wordt doorgetrokken tot het einde van de Kortrijksestraat. 
  • Ter hoogte van de oversteek van de Kezelbergroute en verder richting Moorsele, zullen er 3 wegversmallingen gemaakt worden, waarbij er voorrang moet gegeven worden aan de bestuurders die uit de andere richting komen. In de proefopstelling zal de versmalling door middel van betonblokken gemaakt worden.
  • Er werd aan de gemeente Ledegem gevraagd om hun zone 50 uit te breiden in de Menenstraat tot aan de grens met Dadizele. Daarna kunnen we, mocht dat niet helpen, beslissen om over te gaan naar zone 30, tussen de grens met Ledegem en het kruispunt met de Kortrijksestraat.

 

Aanpak sluipweg Kasteelstraat

Er wordt een tractorsluis geplaatst waardoor er geen 2-richtingsverkeer meer mogelijk zal zijn, uitgezonderd voor landbouwvoertuigen. Hierdoor wordt de snelheid geremd en hopen we het zwaar verkeer te weren.

 

Aanpak kruispunt Kasteelstraat/Kortrijksestraat

  • Er wordt een verkeersgeleider geplaatst voor wie vanuit Ledegem komt. Op die manier beletten we bestuurders de hoek af te snijden.
  • Het kruispunt wordt versmald.
  • Er wordt een stopbord geplaatst voor wie vanuit Ledegem komt.
  • De betonnaden worden opgevuld.

Aanpak fietsverbinding naar Dadizele

De provincie bekijkt, in samenwerking met de gemeente Moorslede en Ledegem, de aanleg van een veilige fietsverbinding tussen Dadizele en Ledegem langs de Heulebeek. De datum van uitvoering is hier nog niet gekend.

 

Aanpak veilige verbinding voor kwetsbare gebruikers richting Ledegem

Gemeente Ledegem bekijkt of het mogelijk is om in de toekomst een voetpad aan te leggen in de Kasteelstraat richting centrum Ledegem.

 

Aanpak slecht wegdek

  • Putten in de weg worden opgevuld.
  • In 2025-2026 zijn er wegeniswerken voorzien voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Op dat moment zal de weg dus volledig vernieuwd worden.

De proefopstelling wordt na 1 juni geëvalueerd.

 

Contactinformatie