Projecten Streekfonds

2
jul
2024

De zomermaanden betekenen voor de meesten onder ons dat we het wat rustiger aandoen.
Even rust nemen en nieuwe energie, maar misschien ook frisse inspiratie opdoen voor toekomstige projecten?

 

-Fonds Dieter:
dit fonds biedt financiële ondersteuning én coaching aan kanszoekende jongeren die hogere studies willen volgen, en dit in eerste instantie jongeren uit de jeugdhulp en/of pleegzorg | indienen kan tot 29 augustus ’24.

-Samen Vlammen Tegen Eenzaamheid:
het De Warmste Week-fonds richt zich dit jaar tot projecten die eenzaamheid – in al z’n vormen – tegengaan | indienen kan tot 4 september ’24.

-Shaping The Future:
zoekt organisaties die zich inzetten om de kloof tussen jongeren in kwetsbare situaties en de arbeidsmarkt te overbruggen | indienen kan tot 5 september ’24.

-Fonds Tinne Boes:
zoekt studenten die door een moeilijkere financiële situatie verhinderd zijn in hun studies hoger onderwijs. Dit fonds komt tussen door aanvullende financiële steun voor studiekosten te voorzien | een kandidatuur indienen kan tot 24 september ’24.

-Instellingsverlaters, Een Warme Overdracht Naar De Woonmarkt:
deze oproep richt zich tot organisaties die begeleiding bieden aan instellingsverlaters (jeugdzorg, psychiatrie, gevangenis…) in hun zoektocht naar huisvesting | indienen kan tot 30 september ’24.

-Scholen Switch:
zoekt lagere of middelbare scholen die een samenwerkingsproject tussen scholen uit verschillende gemeenschappen van België willen uitwerken | indienen kan tot 16 oktober ’24.  

-Digital For Youth.be:
biedt computers en financiële steun voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen | indienen kan tot 28 oktober ’24.

Alle info op https://www.streekfonds.be/