Sociale wooneenheden Marktstraat 2 in Moorslede

Voorwaarden

 • meerderjarig zijn op moment van inschrijving
 • Je netto-belastbaar inkomen van drie jaar vóór de inschrijving (= referentiejaar 2016) mag niet hoger dan:
  • € 24.452 (alleenstaande zonder personen ten laste)
  • € 26.500 (alleenstaande gehandicapte)
  • € 36.676 (vermeerderd met € 2.050 per persoon ten laste, in andere gevallen)
 • Eigendombij inschrijving mag jij of je gezinsleden geen woning of een bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland. 
 • Taalvoorwaarde: Nederlands geleerd hebben of bereid zijn te leren, als inburgeringstraject volgen in bepaalde omstandigheden
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister

Meebrengen

 • Identiteitskaart van alle meerderjarigen die tot jouw gezin behoren (of een kopie)
 • Alle rijksregisternummers van wie moet ingeschreven worden
 • Aanslagbiljet personenbelastingen inkomsten 2016 (aanslagjaar 2017)
 • Indien geen aanslagbiljet: pincode van jouw identiteitskaart
 • Nuttige documenten ivm invaliditeit/woonnood/…
 • De pincodes (van de identiteitskaarten) 

Contactinformatie

Contactpersonen