Ruimte delen in West-Vlaanderen

13
sep
2022

Ruimte delen in West-Vlaanderen. Hoe zie jij het? Zie jij het zitten?

De West-Vlaamse ruimte is beperkt en iedereen die in de provincie woont, werkt of leeft, wil die ruimte gebruiken, maar West-Vlaanderen is niet groot genoeg voor al deze ruimtevragen. De Provincie West-Vlaanderen wil de open ruimte vrijwaren en het tempo waaraan op vandaag bijkomend wordt verhard afbouwen richting 2040. Daarom werd de nota ‘Ruimte delen in West-Vlaanderen’ opgemaakt: een strategische visie met ambities voor West-Vlaanderen in 2040. Deze nota wordt nu voorgelegd aan het ruime publiek.

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van maandag 5 september tot en met zondag 4 december 2022 worden er 4 publieksmomenten georganiseerd: bezoek de infomarkt of neem deel aan een workshop. Inschrijven voor workshops tijdens de publieksmomenten kan via het participatieplatform.

Op het participatieplatform kan je ook zelf proberen ruimte te delen in de 3D test, goede voorbeelden van gedeelde ruimte indienen, een inspraakreactie indienen of de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen lezen.

Alle informatie over de publieke raadpleging is te vinden op participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte.  Of hier.


Contactinformatie