Schoolstraat en Kiss and Ride Klavertje Vier

We vinden het allemaal belangrijk dat onze kinderen de weg van en naar school veilig kunnen afleggen. Om het verkeer aan de schoolpoort van gemeentelijke basisschool Klavertje Vier aan te pakken, werd daarom een schoolstraat ingericht.

Vanaf 16 september 2019, de start van de Week van de Mobiliteit, werden het Neckerswegeltje en de Poststraat uitgetest als schoolstraat. 

Concreet houdt dit in dat de Poststraat en het Neckerswegeltje op schooldagen afgesloten worden. Enkel prioritaire voertuigen (bijvoorbeeld ambulance, brandweerwagens, politievoertuigen …) hebben, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, toegang tot de schoolstraat.

Uitrijden van de schoolstraat is toegelaten als dit stapvoets gebeurt. Ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor.

De bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet.

Op onderstaande momenten is de schoolstraat van kracht:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.00 – 8.35 uur

8.00 – 8.35 uur

8.00 – 8.35 uur

8.00 – 8.35 uur

8.00 – 8.35 uur

15.30 – 16.10 uur

15.30 – 16.10 uur

11.00– 11.35 uur

15.30 – 16.10 uur

14.30 – 15.10 uur

Na een testperiode, werd de schoolstraat positief geëvalueerd door de bewoners en werd de schoolstraat behouden.

De Kiss and Ride-zone blijft behouden in de Roeselaarsestraat.

In deze Kiss and Ride-strook mogen ouders stoppen met de wagen om er hun kinderen af te zetten of op te halen. Kortparkeren mag er niet: het is niet de bedoeling dat ouders hun kinderen van daaruit naar school begeleiden.

De Kiss and Ride zone geldt enkel op schooldagen en dit tussen 7.30 en 8.45 uur

Op deze manier willen we stap voor stap voor een veiligere gemeente gaan.