TMVS dv

TMVS (dv) is een intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een dienstverlenende vereniging.

Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, dienstverlenende vereniging, met maatschappelijke zetel te Botermarkt 1, 9000 Gent, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0692.624.441 (’TMVS’).