Woonkwaliteit

Volgens de grondwet is woonkwaliteit dat 'Iedereen recht heeft op een aangepaste wonin van goede kwaliteit in een goede woongomgeving en tegen ene betaalde prijs."
Dit is vertaald in de Vlaamse Wooncode die een aantal veiligheids- gezondheids- en woonkwaliteitsnormen oplegt.

Een ander aspect van woonkwaliteit gaat over de leefbaarheid van de buurt en burenproblemen. Indien je een probleem hebt met een buur, probeer dan eerst om samen een oplossing te zoeken. Als dit niet lukt, kan je je wenden tot een vrederechter. Hij is bevoegd voor geschillen in verband met huisvesting en burenproblemen en zal proberen om tot een oplossing in wederzijds overleg te komen.

Twijfel je als huurder over de bewoonbaarheid van uw woning, dan kan je een kwaliteitsonderzoek van de woning aanvragen.  De toestand van uw woning wordt aan een aantal elementaire vereisten getoest op basis van een technische fiche. 

Om verkrotting en verwaarlozing van woningen te voorkomen, kan de eigenaar die de nodige verbouwingen doet en zo de woonkwaliteit verbetert, beroep doen op bepaalde premies.

 


Contactinformatie