Aangifteformulier niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Aangifte verplicht volgens artikel 5 van het belastingsreglement goedgekeurd op 21 november 2019. Graag onderstaande gegevens volledig aanvullen.

Facturatiegegevens (indien verschillend van opdrachtgever)