Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling (RPR) is een besluit van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn waarin de rechten en plichten van de medewerkers zijn opgenomen. Wijzigingen aan de rechtspositieregeling worden altijd eerst overlegd met de vakbonden.

In de rechtspositieregelingen voor het personeel van de diverse lokale overheden komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel

De wijziging van de rechtspositieregeling werd goedgekeurd in de gemeenteraad en raad van maatschappelijk welzijn op 19 december 2019. (publicatie 24 december 2019)


Contactinformatie