Belastingen, retributies en reglementen

Hieronder vind je een overzicht van de belastingen, retributies en reglementen die momenteel van kracht zijn.

De 'belasting' heeft een verplichtend karakter en heeft als doel het financiëren van de openbare uitgaven.
Een 'retributie' daarentegen is een billijke bijdrage voor het vrijwillig gebruik van een gemeentelijke dienst of van het openbaar domein.