Missie en visie

Missie

De gemeente Moorslede is gelegen in het centrum van de driehoek Kortrijk-Ieper-Roeselare. Ze wenst zich te blijven profileren als een duurzame en leefbare gemeente waar het aangenaam leven, wonen, werken en vertoeven is.

De gemeente is voortdurend bezorgd om de kwaliteit van de dienstverlening en ze streeft naar een open dialoog met de bevolking.
Ze geeft ondersteuning om de basisbehoeften te voldoen, om actief deel te nemen aan het sociale leven en op een betrokken wijze deel uit te maken van de maatschappij.
De gemeente speelt kritisch in op huidige en toekomstige lokale noden, neemt hiervoor verantwoordelijkheid op, binnen de grenzen van haar financiële mogelijkheden en stemt haar dienstverlening hierop af.

Visie

We zorgen voor een goed beheer en bestuur:

  •  We streven naar een professionele, moderne en dienstverlenende organisatie waar klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit centraal staan
  • We voorzien in een dynamisch personeelsbeleid, waarbij het functioneren van het personeelslid centraal staat.
  • We evalueren constant ons beleid en de financiën van de gemeente, we voeren een gezond financieel beleid.
  • We voeren een doordacht duurzaam beleid met bijzondere aandacht voor het behoud van de open ruimte en het leefbaar karakter van de gemeente
  • We zorgen voor een actief-sociaal vrijetijdsbeleid, gericht op alle bevolkingsgroepen (jeugd, mindervaliden, gezinnen,…) en beleidsdomeinen (sport, cultuur, wonen)
  • We zorgen ervoor dat de inwoners  een menswaardig bestaan leiden en zo lang en zo zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen.

Contactinformatie