Charter Werftransport

Gemeente Moorslede, de Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar met het Charter Werftransport. Met dit initiatief kunnen gemeenten en de bouwsector samen bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken.

Met het Charter Werftransport wil gemeente Moorslede

  • een duidelijk signaal geven dat de gemeente inzet op een veilige en leefbare gemeente;
  • eenvoudig in dialoog gaan met aannemers en scholen;
  • het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aanpakken. 

Hiertoe worden een aantal doelstellingen nagestreefd:

1.Gemeente Moorslede voert een actieve communicatie met aannemers en bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. De gemeente stelt hiervoor een aanspreekpunt ter beschikking waar aannemers terecht kunnen met vragen. Dit is Filip Samoy, diensthoofd technische dienst. Filip zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden. Bij elke nieuwe bouwvergunning wordt een kopie van het charter bezorgd aan de bouwheer en aannemer. Het charter wordt ook meegestuurd bij vergunning voor ingebruikname openbaar domein

2.Dat er geen werftransport met tractoren gebeurt in de bebouwde kom en de schoolomgevingen van gemeente Moorslede. Hierop kan er een uitzondering aangevraagd worden bij de gemeente, zijnde het college van burgemeester en schepenen, via de technische dienst.

3.Dat er geen werftransport gebeurt voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin-en einduren van de scholen (8.00 -9.00 uur; 11.30 -13.30 uur; 15.30 – 16.30 uur). Dit vervalt tijdens de schoolvakanties. Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handelaren van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit charter.

4.Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet.

5.Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden.

6.Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven, conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975


Contactinformatie