Belgische nationaliteit aanvragen - minderjarigen

De Belgische nationaliteit kan door de ouder voor zijn minderjarig kind aangevraagd worden via een verklaring tot toekenning.

Voorwaarden

Procedure

De procedure is gratis. Voldoe je aan de voorwaarden, maak dan een afspraak voor Belgische nationaliteit aanvragen in het Huis van de Mechelaar.

Meebrengen

Voor de procedure 'Kind geboren uit Belgische ouders':

  • Volledig afschrift van de geboorteakte van het kind voorzien van de nodige legalisaties en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler;
  • Bewijs Belgische nationaliteit één van de ouders.
  • een afschrift van de geboorteakte van het kind;
  • een getuigschrift van woonst met historiek van adressen van het kind;
  • een kopie van de verblijfstitels van de ouders/adoptanten van het kind;
  • een getuigschrift van woonst met historiek van adressen, gedurende 10 jaar voorafgaand aan de verklaring, van de ouders/adoptanten.

Voor de procedure 'Kind geadopteerd door een Belg'

  • Volledig afschrift van de geboorteakte van het kind voorzien van de nodige legalisaties en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler;
  • Bewijs Belgische nationaliteit één van de ouders.

Bedrag

Het toekennen van de Belgische nationaliteit voor minderjarige kinderen is gratis.

Regelgeving

Wet van 4 december 2012 – verschenen in Belgisch Staatsblad op 14 december 2012

K.B. van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 21/01/2013 en errata op 18/02/2013)

K.B. van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30/01/2013)

Omzendbrief van 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.


Contactinformatie