Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH)

Een brand, een overstroming, een zwaar verkeersongeval, een gaslek... Collectieve noodsituaties gebeuren helaas overal wel eens. Als mensen een noodsituatie meemaken, is het belangrijk dat zij meer dan louter medische bijstand krijgen. Elke getroffene heeft nood aan een eerste warme opvang na een noodsituatie. Een psychosociaal hulpverleningsnetwerk heeft na zo'n noodsituatie de opdracht om geëvacueerde getroffenen te ondersteunen in een onthaalcentrum. 

Het PSH bestaat uit vrijwilligers die opgeroepen worden indien zich een calamiteit of ramp voordoet en waarbij ook niet-gewonde slachtoffers worden opgevangen. Deze opvang gebeurt in een onthaalcentraum waar hulp en informatie wordt geboden aan slachtoffers en hun verwanten. 

Deze organisatie maakt deel uit van het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) en kan in uitzonderlijke gevallen versterkt worden door de dienst DSI (Dringende Sociale Interventie) van het Rode Kruis Vlaanderen. 

Opdrachten

De eerste opdracht van het PSH is bij noodistuaties in te staan voor de psychosociale opvang van de slachtoffers en hun verwanten. De hulpverleners van het PSH kunnen daartoe uitgestuurd worden naar een onthaalcentrum voor slachtoffers (niet-gewonden) en leveren bijstand aan de ziekenhuizen voor de psychosociale opvang van slachtoffers en hun verwanten ter plaatse. Daarnaast staat het PSH in voor de organisatie van een informatiecentrum: ze registreren de slachtoffers of de locaties waar zij zich bevinden. Zo kunnen al die locaties in kaart gebracht worden. 

Activering

Het PSH-netwerk wordt geactiveerd door het instellen van het Psychosociaal Interventieplan (PSIP). De PSH-vrijwilligers worden dan oproepen via de PSH-verantwoordelijken. Het rendez-vouspunt zal meestal de plaats zijn waar het onthaalcentrum wordt opgericht. In Groot-Moorslede zijn er 4 onthaalcentra:

  • GC De Bunder, Iepersestraat 52B, 8890 Moorslede
  • GC D'Oude Schole, Strobomestraat 11A, 8890 Moorslede
  • 't Torreke, Plaats 6, 8890 Moorslede (Dadizele)
  • Polyvalente loods Oltereeke, Nijverheidslaan 6, 8890 Moorslede (Dadizele)

Een interventie gebeurt altijd onder leiding van een PSH-coördinator. Deze coördinatoren zijn hulpverleners van het PSH die een aanvullende opleiding hebben genoten om de groep van medewerkers te sturen en de samenwerking te organiseren met andere actoren op het terrein (politie, brandweer, medische hulpverlening). 

Organisatie en samenstelling

Er is een PSH-stuurgroep die bestaat uit een groep coördinatoren die werken binnen het Sociaal Huis, de dienst noodplanning en de burgemeester. Zij komen periodiek samen en voorzien in de praktische sturing van de organisatie. 

Daarnaast bestaat het PSH-netwerk voornamelijk uit vrijwilligers die zich engageren. Deze vrijwilligers zijn zowel hulpverleners die het gewend zijn om in gesprek te gaan met burgers, als mensen die administratief (bv. opvolgen van registraties en noden) of logistiek sterk zijn (bv. inrichting van de lokalen, catering). 

Voor de vrijwilligers wordt er 2 maal per jaar een terugkomsessie georganiseerd die bestaat uit een infosessie en/of een praktische oefening. 

Word jij PSH-vrijwilliger?

Wil jij ook je steentje bijdragen bij een lokale noodsituatie? Wil je helpen met de opvang van mensen bij een crisissituatie? Bied je een luisterend oor en kan je zorgen voor een warme ontvangst in een onthaalcentrum? 

Schrijf je dan in als PSH-vrijwilliger via de dienst Zorg van het Sociaal Huis. 

PSH in beeld


Contactinformatie