Politiezone Arro Ieper

Politiezone Arro Ieper

Moorslede maakt deel uit van de politiezone Arro Ieper. Voor alle gemeenten in deze politiezone werd een uniform reglement uitgewerkt, de zogenaamde 'zonale (politie)verordening' of 'zonale verordening'.


Eén reglement 

De zonale politieverordening omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein. 


Over de gemeentegrenzen heen

Op de gemeenteraadzitting van 7 september 2017 keurde de gemeenteraad van Moorslede deze verordening goed. Sindsdien is de verordening ook van toepassing op alle inwoners van Moorslede. Voor de goedkeuring van de verordening had elke gemeente haar eigen, soms wat verouderde, politiereglement. Met de invoering van deze verordening voor de volledige politiezone wil Arro Ieper een afstemming verwezenlijken over de hele politiezone, zodat de interventieteam van de zone op straat steeds dezelfde regels kunnen volgen en dit over de gemeentegrenzen heen.

 

Op de gemeenteraadszitting van 25 november 2021 werd de vernieuwe versie 'Zonale Politieverordening Openbare Orde' goedgekeurd. Op de gemeenteraadszitting van 23 december 2021 werd de 'Zonale Politieverordening Verkeer' goedgekeurd. 


Contactinformatie