Tarieven

GC De Bunder

DuurVoor- of namiddagAvond (na 18 uur)Voor- en namiddagNamiddag en avondVolledige dag
Gemet€ 70€ 90€ 120€ 150€ 185
Foyer€ 27,5€ 33€ 49,5€ 54,5€ 74,5
Linie€ 13€ 20€ 23,5€ 30€ 48
Roede€ 11€ 16,5€ 20€ 25€ 33

GC 't Torreke

DuurVoor- of namiddagAvond (na 18 uur)Voor- en namiddagNamiddag en avondVolledige dag
Zolder€ 11€ 16,5€ 20€ 25€ 33
Boekerij€ 11€ 16,5€ 20€ 25€ 33

GC d'Oude Schole

DuurVoor- of namiddagAvond (na 18 uur)Voor- en namiddagNamiddag en avondVolledige dag
Castelein€ 27,5€ 42€ 55€ 62,5€ 88
Dessein€ 11€ 16,5€ 20€ 25€ 33
Douches/WC's€ 5,5€ 5,5€ 5,5€ 5,5€ 5,5

GC Ommeganck

DuurVoor- of namiddagAvond (na 18 uur)Voor- en namiddagNamiddag en avondVolledige dag
Grote Zaal€ 65€ 85€ 110€ 135€ 160
Voorzaal€ 13€ 20€ 23,5€ 30€ 48
Keuken€ 15€ 15€ 30€ 30€ 45
Ridder Jan€ 5€ 5€ 10€ 10€ 15

Extra kast openen: € 20

GC Oud Gemeentehuis

DuurVoor- of namiddagAvond (na 18 uur)Voor- en namiddagNamiddag en avondVolledige dag
Raadzaal/Bolletra€ 11€ 16,5€ 20€ 25€ 33
De Halle€ 13€ 20€ 23,5€ 30€ 48

1. Deze tarieven gelden voor de verenigingen van Moorslede en Dadizele d.w.z.

* ofwel lid van één of andere erkende gemeentelijke adviesraad
* ofwel genieten van een subsidiëring
* ofwel waarvan meer dan de helft van de bestuursleden in Moorslede of Dadizele wonen

Dit tarief geldt ook voor scholen en andere non-profit instellingen uit de gemeente Moorslede

Voor verenigingen, scholen en andere non-profit organisaties van buiten de gemeente geldt dit tarief aan 200%

Voor privéfeesten van inwoners van de gemeente en voor bedrijven van de gemeente Moorslede geldt dit tarief aan 300%. Commerciële initiatieven die in de cultuurbrochure zijn opgenomen, genieten ook dit tarief.

Voor privéfeesten van inwoners en bedrijven van buiten de gemeente, geldt dit tarief aan 500% 

Gemeentelijke adviesraden en verenigingen die werken met langdurig zieken en/of andersvaliden, zijn vrijgesteld van deze huurgelden. Ook het plaatselijke parochiebestuur kan voor niet-winstgevende activiteiten, gratis gebruik maken van Den Ommeganck. Er kan evenwel niet kosteloos een zaal worden vastgelegd om klaar te zetten.

De jeugdbeweging Flapuit is voor de reguliere ledenactiviteiten vrijgesteld van huurgeld voor d’Oude Schole, zolang ze geen lidgeld vragen. Dit geldt niet voor haar andere activiteiten.

2. De foyer en de barruimte in het GC De Bunder worden gratis ter beschikking gesteld bij het huren van het Gemet. In het GC Den Ommeganck is de voorzaal gratis bij het huren van de grote zaal. In het Oud Gemeentehuis wordt de keuken gratis ter beschikking gesteld, maar moet wel op voorhand aangevraagd worden.

4. Fuiven waarbij geen gebruik wordt gemaakt van tafels en stoelen en/of de gebruikte dranken worden bediend in plastic bekers of blikken, zijn niet toegestaan, tenzij anders beslist door het college van burgemeester en schepenen. In dit geval zullen zij het tarief bepalen.

5. Tentoonstellingen In de galerijruimte tussen bibliotheek en Gemeenschapscentrum De Bunder, in de foyer en inkomhal,in de benedenzaal van GC ’t Torreke of in de inkom van het Oud Gemeentehuis. Tentoonstellingen van huurders gedomicilieerd in Moorslede-Dadizele: gratis Tentoonstellingen van huurders buiten Moorslede-Dadizele (één dag vooraf en achteraf voor opbouw/afbraak inbegrepen) per dag: € 27,5. per week: € 82,5 /week, de periode = van vrijdag 8 u. tot de donderdag daaropvolgend 22 u. per weekend: € 55 /weekend, de periode = van vrijdag 8 u. tot de maandag daaropvolgend 22 u.

6. Het tarief voor het gebruik van de foyer van het GC De Bunder voor privéaangelegenheden wordt vastgesteld op € 137,5 /dagdeel wanneer de zaal geveegd en gedweild wordt en op € 192,5 wanneer de zaal enkel geveegd wordt.

7. Trouwfeesten worden niet toegestaan. Begrafenisceremonies worden enkel toegestaan in het GC De Bunder of GC Den Ommeganck indien ze zijn georganiseerd door een erkend begrafenisondernemer en indien er geen andere verhuring is op dat moment. De verhuringen die reeds vaststaan hebben altijd voorrang.

8. Prijzen voor techniek of theatertechnicus op aanvraag bij secretariaat Cultuur & Jeugd.

9. De huurprijs voor de beamer bedraagt € 12,50.

10. Het deels of volledig gebruiken van de buitenterreinen moet telkens expliciet aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Het gebruik van de buitenterreinen valt ook onder dit reglement (o.a. drankafname, wc’s, …). De buitenterreinen kunnen nooit apart afgehuurd worden, enkel in combinatie met het gebouw.


Contactinformatie