Vrijwilligers

Vrijwilligers

Zit er ook een vrijwilliger in jou? Het Sociaal Huis is op zoek naar vrijwilligers om haar dienstverlening te verbeteren. Door vrijwilligerswerk beteken je iets voor anderen. Je doet nieuwe ervaringen op en je vult je vrije tijd op een waardevolle manier in. Het Sociaal Huis sluit een overeenkomst met je af om je te verzekeren. Een onkostenvergoeding is ook mogelijk. 

Wens je vrijwilliger te worden, neem contact op en wij brengen je in contact met de dienst van je keuze.

De Katrol

Studie- en opvoedingsondersteuning aan huis van gezinnen met kinderen in het 3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar.

Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale, afgekort MMC, vervoert mensen met beperkte middelen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Om mensen te vervoeren, doen we beroep op vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen rijden. We zorgen voor een omniumverzekering tijdens de ritten. 

Warme buurt

Om een warme buurt te creëren zijn vrijwilligers onmisbaar. Vrijwilligers staan dicht bij de burger en betekenen een enorme meerwaarde als het om het opzetten van warme initiatieven gaat, zoals bijvoorbeeld ontmoetingsmomenten, dorpsrestaurant, buurtbabbels, enz..

Vreemdelingen

Om vreemdelingen te integreren in de lokale gemeenschap doen we beroep op vrijwilligers. Als vrijwilliger ondersteun je de vreemdeling bij het verwerken van papieren, het nemen van het openbaar vervoer, boodschappen doen, enz...

Luierbank

Restjes luiers worden ingezameld om her te verpakken en aan te bieden aan mensen met een beperkt budget.

Logistieke ondersteuning

Bij het organiseren van losse activiteiten zijn we ook op zoek naar vrijwilligers om bijvoorbeeld een zaal te helpen klaarzetten, uitnodigingen rond te brengen, bevragingen te verwerken, enz..

Overzicht van de gezochte vrijwilligers:

 

 

 

Contactinformatie