Aangifte verkiezingsuitgaven

De voorzitter van het kieskringhoofdbureau West-Vlaanderen maakt bekend dat hij bij toepassing van artikel van het koninklijk Besluit van 5 mei 2003 (B.S. 14 mei 2013) inzake indiening van de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen van de kandidaten en van de politieke partijen en de wijze van hun inventarisatie en beveiligde bewaring - zal overgaan tot de in ontvangstneming van de desbetreffende aangiften tot uiterlijk 10 juli 2019 tussen de hieronder vermelde openingsuren, in het gerechtsgebouw te Brugge Kazernevest 3.

Open op werkdagen:
9 uur tot 12 uur
14 uur tot 16 uur