Bekendmakingen

De documenten liggen ook ter inzage van eenieder tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bij de dienst secretariaat, Marktplaats 1 in Moorslede.

Tegen de beslissingen genomen door de gemeenteoverheid of openbaar centrum van maatschappelijk welzijn kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Meer informatie hieromtrent is te vinden via de Klachtenwegwijzer.