Verplicht gebruik herbruikbaar cateringmateriaal

De Vlaamse regering gaf op 12 mei 2023 een definitieve goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen. 

Vanaf 15 juni 2023wijzigt de regelgeving voor herbruikbare recipiënten op evenementen om een verdere daling in het gebruik van eenmalige bekers te realiseren. 

Dit zijn de wetswijzigingen:

  • Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verbodenmet uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95 % van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
    Vanaf 1 januari 2025 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden.
  • Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, met uitzondering van recipiënten uit glas en porselein, is het verplicht om in een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90 % van deze recipiënten en dit cateringmateriaal wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.

Uitzondering voor evenenementen in 2023: via een aanvraagformulier, dat op de website van OVAM zal verschijnen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, kan je een uitzondering aanvragen en dit enkel op basis van één van volgende gronden:

  • onvoldoende capaciteit (art. 5.3.12.1 van het VLAREMA). Ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement is er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar;
  • nog beschikbare stocks wegwerpbekers (art. 5.3.12.3 van het VLAREMA).

Contactinformatie