Verbintenis tot tenlasteneming niet EU-burger

Als de niet EU-burger onvoldoende persoonlijke bestaansmiddelen heeft of geen documenten kan overleggen waaruit blijkt dat hij/zij voldoende bestaansmiddelen heeft om uw reiskosten te dekken, kan hij/zij een beroep doen op een garant en een verbintenis tot tenlasteneming overleggen (bijlage 3bis bij het koninklijk besluit van 08.10.1981).

De verbintenis tot tenlasteneming (Deel I) is een geldig bewijs van voldoende bestaansmiddelen indien het wordt aanvaard door de ambassade / het consulaat of door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Deze brochure vermeldt al de informatie die een garant zou moeten lezen alvorens een verbintenis tot tenlasteneming te ondertekenen. Ze legt ook de procedure uit die moet worden gevolgd door de garant en de ten laste genomen niet EU-burger.


Contactinformatie