Warm Moorslede

Warm Moorslede zet in op buurten die een thuis zijn voor iedereen, ook voor degene die het wat moeilijker hebben in onze samenleving. Buurten waar ontmoeting, aandacht voor mekaar en professionele omkadering vanzelfsprekend zijn.

Om dit te verwezenlijken slaan het Sociaal Huis, de gemeente, het WZC Maria Middelares, het WZC Maria's Rustoord, Mariënstede, het lokaal dienstencentrum Patria, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Welzijnsschakel Komma de handen in elkaar.

Samen trekken we de buurten in en zetten we acties op die beantwoorden aan de noden en de dynamieken van de buurt en zijn bewoners. We doen dit door verbindingen te maken. Verbindingen tussen organisaties. Verbindingen tussen mensen. Steeds vertrekken we vanuit de mogelijkheden die in de buurt leven: het verenigingsleven, mensen die zorg dragen voor mekaar, de kracht van vrijwillige inzet...

Contactinformatie