Inzage kiezerslijst

Verkiezingen van 26 mei 2019

Gewest- en Gemeenschapsparlementen, Kamer van Volksvertegenwoordigers en Europees Parlement

Bericht aan de bevolking: inzage kiezerslijsten 

gemeente: Moorslede

Iedereen kan zich, tot de twaalfde dag voor de dag van de verkiezingen, wenden tot het onthaal om de kiezerslijst in te kijken.

Iedereen die ten onrechte is ingeschreven, geschrapt of weggelaten, kan hiertegen beroep aantekenen volgens artikel 18 en volgende van de Algemene Kieswet.
Contactinformatie