Brandweerzone Midwest

foto brand

Brandweerzone Midwest

Moorslede maakt deelt uit van de brandweerzone Midwest, samen met nog andere gemeenten.

brandweerzone midwest in detail

De opdrachten van de brandweer zijn wettelijk vastgelegd. Je kan de brandweer onder meer oproepen om:

  • brand te bestrijden
  • personen en dieren uit moeilijke situaties te bevrijden
  • de openbare weg vrij te maken na een ongeval of storm
  • dringende medische bijstand te leveren met ambulance
  • chemisch, radiologisch of nucleaire vervuiling te bestrijden
  • water weg te pompen bij overstromingen
  • wespennesten te verdelgen

Pas op: een aantal interventies zijn betalend, raadpleeg hiervoor de website van de brandweerzone Midwest onder de rubriek Dienstverlening -> Retributie en tarieven.

Naast de wettelijk opgelegde interventietaken, is er voor de brandweer ook een preventieve taak weggelegd. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ worden er adviezen gegeven over bouwdossiers, milieuvergunningen om de risico’s op brand en vervuiling te beperken.
Brandpreventie-adviseurs staan je bij om de veiligheid bij jou thuis te verhogen.