GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties)

De 'gemeentelijke administratieve sancties' geven ons de mogelijkheid om kleinschalige feiten, die overlast veroorzaken maar meestal geseponeerd worden door het openbaar ministerie, aan te pakken.  Door toepassing van deze regelgeving worden dergelijke feiten, via de sactionerende ambtenaar, behandeld binnen een termijn van zes maanden.

In Moorslede is de lokale politie bevoegd om vaststelling te doen op basis van de zonale politieverordening openbare orde van de politiezone Arro Ieper.

De administratieve sancties zijn onder andere van toepassing op:

  • hondenpoep
  • sluikstorten
  • geluidshinder
  • loslopende honden, ....

Het bedrag van de administratieve geldboete hangt af van de ernst van de feiten en een eventuele herhaling ervan en kan maximum 350,00 euro bedragen.  Tegen het opleggen van een dergelijke boeten kan de overtreder beroep aantekenen.


Contactinformatie