Recht op verblijf -3 maanden EU-burgers

Elke burger van de Unie heeft het recht in België te verblijven voor een periode van maximum drie maanden, ongeacht welke de reden is van het verblijf (toerisme, familiebezoek, beroepsredenen, …), en na het vervullen van een minimum aan formaliteiten.

Ga eerst na:

- of u een van de documenten bezit die u het recht op binnenkomst in België verlenen,
- in welke situatie u zich bevindt.

Vervul vervolgens de gevraagde formaliteiten.

 

Uw situatie Gevraagde formaliteitenU hebt geen nationale identiteitskaart of nationaal paspoort → leg bij controle of bij de aankomstverklaring voor: Documenten door België overhandigd
U verblijft in een hotel, een jeugdherberg, op een camping of in enig ander huis waarop de regeling betreffende de controle van reizigers van toepassing is.U hoeft niets te doen.Een document waaruit blijkt dat u het recht hebt vrij te reizen en te verblijven (zoals: een vervallen identiteitskaart). Geen enkel document
U verblijft in een privé-instelling.Bied u aan bij het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft binnen tien dagen na uw aankomst en meld uw aanwezigheid.Een document waaruit blijkt dat u het recht hebt vrij te reizen en te verblijven (zoals: een vervallen identiteitskaart).U ontvangt een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter).

U bent minderjarig.

Breng een gelegaliseerde ouderlijke toestemming mee.  

 

 
Referentietekst

Artikel 41bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.


Contactinformatie