Vast Bureau

Het vast bureau bestaat uit de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het aantal schepenen hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. De Algemeen Directeur of zijn vervanger woont de vergaderingen bij van het vast bureau en maakt de notulen op.

Vanaf 2019 bestaan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau uit dezelfde mensen. Het college en het vast bureau kunnen niet gelijktijdig vergaderen, wel aansluitend.

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college en van het vast bureau en moet waken dat beide organen binnen de eigen bevoegdheden vergaderen.

Werking

Het vast bureau vergadert iedere maandagavond van 20.00 u tot 21.00 u. Deze vergaderingen zijn niet openbaar en kan je dus niet bijwonen.

Contactinformatie