Aangifte verkoop tabak (beroepsaangifte 108)

Beschrijving

Handelaars die tabak verkopen moeten een beroepsaangifte 108 aanvragen en indienen bij de Gewestelijk directie der Douane en Accijnzen.

Procedure

Je bezorgt het aangifteformulier minimaal 8 dagen voor de opening van de winkel aan de Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen.