Aanleg kleine landschapselementen

Kleine landschapslementen zoals hagen, bomenrijen, houtkanten, poelen, hoogstamfruitbomen enz. dragen bij tot een gevarieerd en waardevol landschap.

Het gemeentebestuur wil de bewoners van het landelijk gebied, zowel landbouwers als particulieren, stimuleren om weer kleine landschapselementen aan te leggen.  Hiervoor geven we hen de kans om gesubsidieerde plantpakketten aan te kopen.  Er zijn zowel pakketten met struiken als met bomen beschikbaar.

De pakketten met struiken kosten €5,00 per pakket van 20 planten
De pakketten met hoogstamfruitbomen kosten €25,00 per pakket van 4 bomen
De pakketten met hoogstamloofbomen kosten €25,00 per pakket van 4 bomen
De pakketten met knotbomen kosten €25,00 per pakket van 5 bomen

Om meer te weten te komen over onder ander de soorten die in de pakketten zijn opgenomen kan je gerust het reglement en het bestelformulier nalezen.

 

 

 


Contactinformatie