Aanvraagformulier speelstraten

  • 1Gegevens
  • 2Bevestiging

Voorafgaand aan de aanvraag....

Gegevens van de aanvrager

Gegevens over de straat

Naam en adres speelstraatverantwoordelijken : (minstens 2)

De speelstraat voldoet aan volgende regelgeving:

Bedankt voor jouw interesse in het aanvragen van een speelstraat. Voor je deze aanvraag indient, doe je een bewonersbevraging in de straat waar je de speelstraat wil organiseren.

Let op: wordt slechts een deel van de straat afgesloten, dan moet je toch de hele straat bevragen via dit formulier.

Om verder te kunnen gaan, moet je eerst het bevragingsformulier digitaal uploaden.

De aanvraag betreft:

Een Speelstraat kan énkel aangevraagd worden in een vakantieperiode, met uitzondering van de kerstvakantie.

Zijn er handelszaken of mensen met een vrij beroep (dokter, advocaat, ..) in de straat?
Is er doorgaand openbaar vervoer

------ TWEEDE VERANTWOORDELIJKE ------

 ------ DERDE VERANTWOORDELIJKE (optioneel) ------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

------ VIERDE VERANTWOORDELIJKE (optionieel) ------

De Speelstraat voldoet aan de volgende regelgeving:

- Woonstraten met een snelheidsbeperking van maximaal 50 km per uur.

- Straat waardoor geen openbaar vervoer (bus) rijdt.

- In dergelijke straten wordt de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor spelende kinderen.

- Naast de spelende kinderen en jongeren hebben alleen fietsers en auto’s van bewoners toegang tot de straat, maar die moeten stapvoets rijden.

- Een Speelstraat wordt afgebakend met hekkens (geleverd door het lokaal bestuur Moorslede).

- Binnen de hekkens kunnen extra speeltoestellen geplaatst worden mits ze ’s avonds na de speeluren gemakkelijk weg te bergen zijn. Ze mogen in geen geval de toegang voor de hulpdiensten belemmeren in geval van nood.

- 2/3 van de bewoners van de straat moeten zich medeakkoord verklaard hebben bij de aanvraag via een enquête.

Akkoordverklaring: *

Door dit formulier in te vullen, geef je de gemeente Moorslede de toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op https://www.moorslede.be/privacy vind je meer info over hoe de gemeente Moorslede omgaat met persoonsgegevens.