Aanvraagformulier speelstraten

  • 1Gegevens
  • 2Bevestiging

Voorafgaand aan de aanvraag....

Gegevens van de aanvrager

Gegevens over de straat

Naam en adres speelstraatverantwoordelijken : (minstens 2)

De speelstraat voldoet aan volgende regelgeving:

Bedankt voor jouw interesse in het aanvragen van een speelstraat. Voor je deze aanvraag indient, doe je een bewonersbevraging in de straat waar je de speelstraat wil organiseren.

Let op: wordt slechts een deel van de straat afgesloten, dan moet je toch de hele straat bevragen via dit formulier.

Om verder te kunnen gaan, moet je eerst het bevragingsformulier digitaal uploaden.