Afschriften en uittreksels

Voor het verkrijgen van afschriften van aktes uit de burgerlijke stand en diverse attesten uit de bevolkingsregisters kan u terecht op ons Thuisloket.

Houd uw kaartlezer en E-ID bij de hand om in te loggen en de attesten op te vragen.

Indien u geen kaartlezer bezit kan u ook gebruik maken van het Thuisloket via Its me.

Natuurlijk kan u ook nog bij onze dienst Burgerlijke stand of Bevolking in het gemeentehuis terecht tijdens de openingsuren.


Contactinformatie