Bekendmaking belastingen en retributies

Voorafgaande bekendmaking, publicatie 6 november 2019

De burgemeester van de gemeente Moorslede, provincie West-Vlaanderen, brengt ter kennis van de bevolking dat hiernavolgende gemeentebelastingen/retributies ter goedkeuring zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad:

 • Aanpassen gemeentebelasting op de afgifte van de administratieve documenten aanslagjaar 2020 – goedkeuring
 • Gemeentebelasting op meldingen en aanvragen bedoeld in het Decreet van de omgevingsvergunning enop aanvragen tot inlichtingen die enig opzoekingswerk vereisen aanslagjaar 2020 – goedkeuring
 • Reglement inzake leegstaande gebouwen en woningen en gemeentelijke heffing dienstjaar 2020 – goedkeuring
 • Aanvullende belasting op andere gewest- en gemeenschapsbelastingen (leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten) aanslagjaar 2020 – goedkeuring
 • Reglement inzake heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen aanslagjaar 2020 – goedkeuring
 • Reglement inzake verwaarloosde gebouwen en woningen en gemeentelijke heffing aanslagjaar 2020 – goedkeuring
 • Activeringsheffing op onbebouwde bouwgrond aanslagjaar 2020 – goedkeuring
 • Gemeentebelasting op tweede verblijven aanslagjaar 2020 – goedkeuring
 • Gemeentebelasting op het parkeren in blauwe zone en parkeerplaatsen waar de parkeerduur beperkt wordt tot 15 minuten - aanslagjaar 2020
 • Retributiereglement uithuiszettingen - goedkeuring
 • Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – goedkeuring
 • Retributie op de inname van openbaar domein aanslagjaar 2020 – goedkeuring
 • Retributie op foorinrichtingen aanslagjaar 2020 – goedkeuring
 • Gemeentebelasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten aanslagjaar 2020 – goedkeuring
 • Retributiereglement afvalverwerking MIROM – dienstjaar 2020 – goedkeuring
 • Retributie op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente – goedkeuring
 • Retributiereglement op het gebruik van het DIFTAR recyclagepark – goedkeuring

De stukken liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat tot 21 november 2019 om 11 uur, alwaar belanghebbenden tot dit tijdstip bezwaren of opmerkingen kunnen indienen.

Gemeenteraad 27 juni 2019, publicatie 1 juli 2019

Gemeenteraad 31 januari 2019, publicatie 4 februari 2019

Gemeenteraad 19 december 2018, publicatie 27 december 2018

Gemeenteraad 22 november 2018, publicatie 27 november 2018

Gemeenteraad 17 november 2016, publicatie 22 november 2016

Gemeenteraad 19 december 2013, publicatie 24 december 2016

Gemeenteraad 21 november 2013, publicatie 26 november 2016


Contactinformatie