Besluiten vast bureau

Vanaf 2019 is er een publieke raadpleegomgeving aangemaakt waar je de agenda, besluiten en notulen kan raadplegen van de verschillende bestuursorganen. Dit is een externe website waar je de publicatie van de beslissingen van het lokaal bestuur kan raadplegen.