Bomencharter

Net als 145 andere lokale besturen schaart ook gemeente Moorslede zich achter het Vlaamse Bomencharter. 

Wat?

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van de gemeente. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming. Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019 - 2024 en wordt op die manier maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen. Het is een burgerinitiatief dat ontstaan is in Vlaams-Brabant en ondertussen opvolging krijgt in heel Vlaanderen en nu dus ook in de gemeente Moorslede. Het streefdoel is om zoveel mogelijk bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van de gemeente.

 

De juiste boom op de juiste plaats

Bomen zijn fantastische wezens die CO2 uit de atmosfeer halen. De koolstof (C) nemen ze op en de zuurstof (O2) pompen ze in de lucht zodat wij gezonde (bos)lucht kunnen inademen. Bomen vormen dus een aangename en efficiënte manier om de klimaatopwarming onder controle te houden. Maar bomen zijn zoveel meer, ze beschermen ons ook tegen de gevolgen van klimaatopwarming (droogte, hitte, overstromingen). Bomen verbeteren de luchtkwaliteit (ze halen fijn stof uit de lucht) en ze vormen een geluidsbuffer, ze zijn bovendien goed voor de biodiversiteit. Bomen produceren lekker en vers fruit en voedzame noten, ze zijn goed voor onze gezondheid en bevorderen ons geluksgevoel.

Ook voor Moorslede is dit van groot belang, instappen in het Bomencharter is dan ook een logische stap als bijkomend instrument om deze doelstellingen te behalen.

Digitale bomenteller: elke boom telt

De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter. Alle bomen die geplant worden vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024 worden opgenomen in de telling.

Contactinformatie