Buurtgerichte acties

Het Sociaal Huis wil samen met lokale partners zorgen voor een aangename buurt. Het eerste wat telt, is dat mensen zich thuis voelen in de buurt waar ze wonen. In zo’n buurt zijn er ontmoetingsplekken en activiteiten voor iedereen, genoeg hulp- en zorgvoorzieningen, winkels, groen, speelruimte, veilig verkeer … alles wat nodig is om er aangenaam te wonen. Het is ook een buurt waar mensen elkaar kennen, waar ze sociale contacten hebben, een beroep op elkaar kunnen doen en ergens terecht kunnen als het nodig is. Buurtgerichte acties ondersteunen de kwaliteit van leven en het welzijn van iedereen in de buurt, met extra aandacht voor mensen met hulp- of zorgvragen. Iedereen krijgt immers ooit met zulke vragen te maken. Dat kan als naaste van een zorgbehoevende, of wanneer het nodig wordt om zelf een beroep te doen op iemand.

Om dit te verwezenlijken slaan het Sociaal Huis, de gemeente, het WZC Maria Middelares, het WZC Maria's Rustoord, Mariënstede, het lokaal dienstencentrum Patria, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Welzijnsschakel Komma de handen in elkaar.