Criteria subsidies

Criteria en procedure subsidieoproep 2023-2024 – nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) voor kinderopvang baby’s en peuters (0 tot 3 jaar)

Procedure

Organisatoren moeten ten laatste op woensdag 31 januari 2024 hun aanvraag schriftelijk melden aan het lokaal bestuur. Dit kan op 2 manieren:

 • Via de post op volgend adres:
  Sociaal Huis - Dienst Welzijn
  Marktplaats 18a
  8890 Moorslede
 • Via mail naar welzijn@moorslede.be

Criteria voor positieve adviezen rond subsidieoproep

 • Gezien de hele hoge nood aan kinderopvang in onze gemeente, geven we de voorkeur aan kinderopvanginitiatieven die zo snel mogelijk kunnen opstarten. Als bewijs van hun startdatum, vragen we aan de organisator om een verklaring op eer bij het lokaal bestuur in te dienen (voorbeeldverklaring beschikbaar bij lokaal bestuur via welzijn@moorslede.be).

PUNTENVERDELING:

Starten in het eerste jaar na de bekendmaking van de oproep: 4 PUNTEN
Starten in het tweede jaar na de bekendmaking van de oproep: 3 PUNTEN
Starten in het derde jaar na de bekendmaking van de oproep: 2 PUNTEN
Starten in het vierde jaar na de bekendmaking van de oproep: 1 PUNT

 • Hoe meer nieuwe opvangplaatsen er bij komen, hoe beter. We geven daarom de voorkeur aan nieuwe locaties of aan uitbreidingen bij bestaande kinderopvanginitiatieven van minimum 8 plaatsen.

PUNTENVERDELING:

Nieuwe locatie of uitbreiding in bestaande locatie van minimum 8 plaatsen: 1,5 PUNTEN
Uitbreiding op bestaande locatie van minimum 4 en maximum 7 plaatsen: 1 PUNT
Uitbreiding op bestaande locatie van minimum 1 en maximum 3 plaatsen: 0,5 PUNT

 • Hoe ruimer de openingsdagen van een kinderopvanginitiatief, hoe beter. We geven daarom de voorkeur aan initiatieven die minstens 5 volle dagen per week open zijn.

PUNTENVERDELING:

Initiatief is minstens 5 volle dagen per week open: 2 PUNTEN
Initiatief is minder dan 5 volle dagen per week open: 1 PUNT

 • Kinderopvanginitiatieven die ook opvang aanbieden tijdens de grote vakantie hebben een grote meerwaarde. We geven daarom de voorkeur aan initiatieven die open zijn tijdens de
  krokus- en herfstvakantie, die minimum 1 week geopend zijn tijdens de paasvakantie en die
  minimum 5 weken geopend zijn tijdens de grote vakantie.

PUNTENVERDELING:

Initiatieven zijn open tijdens de krokus- en herfstvakantie, zijn minimum 1 week geopend
tijdens de paasvakantie en zijn minimum 5 weken open tijdens de grote vakantie: 0,5 PUNT
Initiatieven zijn niet open tijdens de krokus- en/of herfstvakantie, en/of zijn niet minimum 1
week geopend tijdens de paasvakantie en/of zijn minder dan 5 weken open tijdens de grote
vakantie: 0 PUNTEN

MAXIMUM: 8 PUNTEN

 

Advies LOK: POSITIEF           

College van Burgemeester en Schepenen: Criteria goedgekeurd op 11/12/2023